Tarlayı sürüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakma…

Nadas,
Herk,
Anız,
Rumca: neatos.
İngilizce: fallow,
Fransızca: jachere,
Almanca: brache.
Rumcadan dilimize geçmiştir.
Anadolu’ nun birçok yerinde nadasa bırakılan tarlaya anız adı da verilir.
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak.
Tarlayı sürüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakma.
Bir tarlayı sürerek bir veya birkaç yıl dinlenmeye bırakma.Yeterince gübrelenemeyen tarımsal toprakların, ya oldukları gibi ya da sürülerek dinlenmeye bırakılması.
Üretim yapılan tarlanın, bir sonraki üretim dönemi için sürülerek dinlenmeye bırakılması.

Tarım …

Ziraat,
Tarım.
İngilizce: agriculture,
Fransızca: agriculture,
Arapça, ziraat, (ﺯﺭﺍﻋﺖ).

Çiftçilik, ekincilik.
Kültür.
Bitki yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, çiftçilik, tarım.

İnsanların hayvansal, bitkisel ve diğer maddelere olan gereksinimlerini karşılamak için planlanmış değişik üretim sistemlerini kapsayan geniş bir terim.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, satılması, ziraat, tarım.

Tarım kelimesinin diğer kullanılış anlamları;
Tahıldan ayrılmış saman yığını (Kerkük yöresinde).

Ağaç ya da fidan dikme …

Gars,
Osmanlıca gars.
Arapça, غرس ,
Ağaç dikme.
Ağaç ya da fidan dikme.
Ağaç fidanı dikmek.
Dikilmiş fidan.

Ağaç ya da bitkilerden köklendirme yoluyla yeni fidan elde edebiliriz.
Mesela Viburnum (Kartopu), Ficus elestica (kaucuk) Comus (Kızılcık), Corylus (Fındık), Sringa (Leylak), Ficus pumila (sarmaşık), Wisteria (Mor salkım) gibi bitkilerden köklendirme yapabiliriz. Bitkinin toprağa yakın dallarından birisini toprağın içine gömeriz. Bir süre sonra bitki, bu toprağa sokulan yerde köklenir. Daha sonra ana gövde tarafından köklü kısmı kesip, başka yere naklederek dikeriz.

Genel olarak fidanlar Kasım ve Nisan ayları arasında uykuda olurlar. Bu nedenle çıplak köklü fidanların dikim zamanı Kasım-Nisan aylarında olmalıdır. Ağaç ya da fidanların dikileceği yere nakli ve dikimi çok önemlidir. Dikim sırasında kökü koruyan toprak kütlesi dağıtılmadan dikilmelidir. Fidanın kökü, kıvrılıp, dönmemelidir. Güneşe ve rüzgara karşı korunmalıdır. Dikim esnasında köklerin toprak içinde hava boşluğu oluşturacak şekilde sığ dikilmemesi gerekir. Kökü uygun derinlikte dikilmelidir. Çok derin olmasıda olumsuz etki yapar. Köklerin 20 cm’ den uzun kısımları önceden kesilmelidir. Naylon, tüp ve bir kap içerisinde muhafaza edilen kökler mutlaka muhafazasından çıkarıldıktan sonra dikilmelidir. Havanın çok soğuk, buz, don olduğu zamanlarda fidan dikmeyiniz. Boyu uzun fidan ya da ağaçların rüzgarla sallanması önlenmelidir. Bunun için bir sırık, kazık ile bağlanarak direnci artırılmalıdır. Dikilen fidan veya ağacın etrafı ayakla basılarak sıkıştırılır. Daha sonra can suyu verilir. Korunması ve bakımı önemlidir. Her yaşta titizlikle muhafaza edilmelidir.