Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç …

Ka, (soul, spirit).
Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç.
Eski Mısır inanışında insan ruhu.
Ka, Ruh ya da ruhu(insan) anlamına gelir.

Mısırlılar bir kişinin ruhunun birçok yerinde olduğuna inanıyordu.
Tüm insanlar ve onların ruhlarının parçaları Khnum adlı koç başlı tanrı tarafından çamurdan yapılan bir heykel olarak betimlendi. Bu parçaların her birine ka denirdi.
Yani ruh, insan ruhu, ka.

Kişi öldüğü zaman Ka, cesedi bırakır. Ölümden sonra vücutta yaşayan görünmez bir ikiz kişilik vardı. Ka geri döndüğünde cesedin çürümesinin önlenmesi gerekirdi. Bu inanışla mumyalama başladı. Özellikle ka, ruh ikizi yaşamaktaydı. İnsan için gerekli evdeki ihtiyacı karşılanırdı. Yemek ve içki gibi erzaklar mezar girişinde olurdu. Gökyüzüne ulaşan iki kol, Mısır dilinde ka, insan ruhu için bir işaret olarak anıldı.