Miras hisseleri tutarının payda sayısını aşması…

Avl,
Avliye,
Avliyye,

Miras hisseleri tutarının payda sayısını aşması.
Mirasçıların paylar toplamının payda olarak alınmasından ibarettir, çok eski zamanlardan beri bilinen bu hesaplama usulüne avl, avliye denmektedir.

Payların mirastan fazla geldiği bir miras hesap yöntemidir. Miras hukukunda, varisler için takdir edilen hisselere Feraiz denir. Farz sahiplerinin hisselerinin toplamı ile meselenin mahrecinden fazla olması durumuna Avliyye denmektedir. Benzer şekilde payda, paylar toplamından fazla olmasına ise reddiyye denir. Yine miras hukukunda baba tarafından olan yakınlara Asaba denir ve farz hissesi olanlar bulunmazsa mirasın tamamını alırlar. Ölen kişinin öz kızına sulbiyye ve ölen kişinin oğlunun öz kızına ise ibniyye denir.