Hint mitolojisinde özgürlük ve sonsuzluk tanrıçası…

Aditi,
Hint mitolojisinde özgürlük ve sonsuzluk tanrıçası.
Aditi, Lajja Gauri diye de bilinen Aditi Hindu gök tanrıçasıdır adı Surya’dır. Başı lotus çiçeği, çıplak ve mücevherlerle süslenmiş, bacakları doğum yapacakmış ya da cinsel birleşmeye girecekmiş gibi havada resmedilir. Bu konumu yüzünden kimilerince ona uygunsuz, tahrik edici ve utanmaz kadın denmiştir. Bilinç ve bilinçaltının, zihnin, geçmişin ve geleceğin, tüm evrenin kesin hakimidir, anasıdır. Vedalarda adı geçen bir kaç tanrıçadan biridir. Karanlığı, hastalığı ve kuruntuları uzaklaştırır. Aditi ve Dyaus’un oğludur. Dört kolu vardır.

Hinduların çok sevdikleri üç büyük tanrı vardır. Bunlar; yaratıcı Brahma,koruyucu Vishnu ve yok edici Shiva’dır. Bu Tanrılar, Hindu Tanrı Üçlemesi Trimurti’ yi oluştururlar. Bu üçlemenin dişil formu olan Tridevi’yi ise; Sarasvati,Lakshmi ve Parvati oluşturur.

Brahma;
Tüm evrenin yaratıcısıdır. Sadece dünyadaki canlıların değil, tanrıların da yaratıcısıdır.
Sarasvati (Bilim tanrıçası, Brahma’nın karısı).
Pracapati (Yaratıkların efendisi),
Çaturmukha(Dört Yüzlü),
Ashtakarna(Sekiz Kulaklı),
Pitamaha (Büyükbaba),
Lokeşa (Dünyanın efendisi),
Dhatri (Destekleyen),
Vidhatri (Destekleyen),
Sanat (Eski),
Vidhi (Yaratıcı),
Vedhas,
Druhina,
Srashtri.

Vishnu;
Vishnu evrenin koruyucusudur.
Karısı şans tanrıçası Lakshmi’dir.

Shiva;
Yıkıcı ve yok edici tanrıdır.
Rudra, Mahakala (Büyük Zaman),
İşvara (Yüce efendi),
Mahadeva (Büyük Tanrı), Mahayogi (Büyük çileci),
Hara (Zapt eden),
Girişa (Dağın efendisi),
Paşupati (Hayvanların efendisi),
Şankara (Uğurlu),
Triyambaka (Üç gözlü),
Ugra (Hiddetli),

Hint Tanrılarından bazıları;
Bhuteşvara, Hayaletlerin şefi.
Ganeşa, Bilgelik Tanrısı.
Skanda, Savaş Tanrısı
Hanuman, Hindu tanrılarından biri.
Kama, Aşk Tanrısı.
İndra, Hint mitolojisinin en eski ve en büyük tanrısıdır.
Agni, Ateş Tanrısıdır. Dyaus (Gökyüzü) ve Prithivi (Yeryüzü) ‘nin oğlu.
Varuna, Mevsimsel doğa olaylarını ve suları kontrol eder.
Vayu (Vayu-Vata), Rüzgar tanrısıdır.
Yama, Ölüm tanrısıdır.

Hint mitolojisinde Tanrıçalar;
Sarasvati, Öğrenme, bilgelik, müzik ve estetiğin tanrıçası, Brahma’nın karısıdır.
Vedalarda bir nehir tanrıçası olarak gözükür.
Lakshmi, Tanrı Vishnu’nun karısı, maddi ve manevi zenginliğin, refahın ve güzelliğin tanrıçasıdır.

Kutsal Hint metinlerine verilen ad …

Upanişad,
उपनिषदों
Kutsal Hint metinlerine verilen ad.

Hinduizmin felsefesinde kutsal kitaplar çok önemli olup bunlara Upanişad denilmektedir. 200’den fazla Upanişad vardır. Resmi olarak 108 olarak belirlenmiş. Rişi adı verilen Hindu peygamberler tarafından öğretilen kutsal metinlerdir. Tarihte bu belgeler gizli kalmıştır. Dünya Edebiyatında ayrı bir yeri olan vedaların sonu olarak görmüşlerdir. Yaklaşık 3000 yıl öncesinin Hinduları, vedaları Tanrı sözü olarak kabul etmişlerdir. Bir rivayete göre 1180 Upanişad varmış.
Kutsal Hint destanlarına, Ramayana denir.