Muskovit, moskof camı, evren pulu …

Mika,
Muskovit,

Eng. İsinglass, Mica.
Alm. Glimmer,
Fr. Mica,
Rusça, слюда,
Evren pulu,
Muscovite,
Muskovit,
Moskof camı,
Rus camı,
Ak mika,

Bu mineralden yapılmış olan.
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral.
Doğada, ince, saydam katmanlar olarak bulunan silis minerallerinin genel adı.