Platform …

Ortam,
Platform,
Peron,
Set,
Yüksekçe yer,
Podyum.
Fransızca plate forme,
Ahşap, taş, metal vb. bir maddeden yapılmış dümdüz yüksekçe yer.
Büyük çaplı tabakaların çarpılması ve bunun sonucunda oluşan hafif eğimlerle nitelenen jeolojik yapı tipi.
Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü.
Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya banketinden oluşan kısmına platform denir.

Kabarma ve alçalmalarla bazen sular altında kalan, bazen de ortaya çıkan, çoğu kez yassı kıyı parçası.
Kürsü,
Plato,
Döşeme.
Taraça
Tramvay sahanlığı
Altyapı,
Sahanlık.

Yayın …

Neşriyat,
Neşriyat (Arapça, نشریات ).
Yayın,
Gazete, kitap, radyo ve sair vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler.
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.
Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.

Yazın.
Yazım,
Yayın, (İng. edition, publication).
Basılıp ortalığa sürülen kitap, gazete ve dergi gibi okunan şeylerle radyo ya da televizyon ile her yana yayılıp dinlenen ya da her yerde seyredilen şeyler. Arapça Menşure, Eski dilde dağıtılmış, yayılmış, neşrolunmuş anlamında kullanılmıştır.

İster istemez hemen ilk aklıma muzır neşriyat (halk ağzıyla muzur neşriyat) gelir ki bunun anlamı kanun hükümleri ile açıklanmış olup zararlı yayın demektir. Genel olarak cinsel içerikli, ayıp yayınlar için her zaman muzır neşriyat olarak bilinmiştir. Yani kanunla torbaya, poşete giren yayınlar muzur neşriyat olmuştur. 21.06.1927 tarihinde kabul edilen 1117 nolu kanun, 06.03.1986 tarih ve 3266 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olup kanun hükümlerinin ilk maddesi şöyledir.

” Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 inci maddelerinde zikredilen müstehcen ve hayasızca neşriyat haricinde olup on sekiz yaşına kadar küçüklerin maneviyatı üzerine muzır tesir ika edeceği anlaşılan kitap, mecmua ve mevkut risaleler, resim ve levhalar aşağıdaki maddelerde gösterilen esaslar dairesinde tahdidata tabi tutulur. Ecnebi memleketlerinden ithal edilen bu kabil mecmualar ve eserler de bu kanunun ahkamına tabidir. ”

Başka bir değerlendirmede ise neşriyat denildiği zaman dini içerikli yayınlar ilk akla gelendir. Yayınlanmış bir kitap, dergi, gazete, televizyon, için neşriyat kelimesi pek az kullanılmaktadır. Ama içeriği inanç ve dini konular olan basılı yayınlar için hem vasfını hem de ruhani değerini artırmak, kutsallık katmak amacıyla arapça bir kelime olan neşriyat kelimesi kullanılarak daha çok etki yaratılır.