Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör…

Rektör,
Fransızca: recteur,
İngilizce: president,
Latince: rector.
Yönetici, hükmedici.
Üniversitenin başkanı.
Üniversite tüzel kişiliğinin yöneticisi.

Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör.
Bir üniversiteyi temsil eden, eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan, yönetimin başı durumundaki kimse.

Özerk üniversitelerin senatolarınca belli bir süre için profesörler arasından seçilen, özerk olmayan üniversitelere ise Milli Eğitim Bakanlığınca atanan ve üniversite yönetiminden başlıca sorumlu olan kimse.

Dekan:
Fakülte başkanı.
Almanca: Dekan.
İngilizce: dean,
Fransızca: doyen.
Üniversitede bir fakültenin başkanı olan profesör.
Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör.
Fakültede eğitim öğretim etkinliklerinin düzenle yürümesinden başlıca sorumlu olan yönetici.
Bir üniversite bünyesinde yer alan fakültelerde görev yapan en üst düzeydeki yönetici öğretim üyesi.

Bilim yada sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse …

Üstat,
Üstad,
Üstaz.
Farsça üstad (ﺍﺳﺘﺎﺩ),
Hoca, öğretmen.
Usta, sanatkar.
Muallim, profesör.
İlim veya sanatta üstün olan kimse.
Bilim yada sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse.
Herhangi bir ilimde veya sanat alanında bilgi ve söz sahibi olan, üstün bir yeri, tam vukufu bulunan kimse.
Bilgide veya sanatta veya amelde meharetli zat.
Masonlukta üst dereceden paye.
Teklifsiz konuşmada hitap sözü.
Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü.

Birinci sınıf karagözcülere, ortaoyunculara, tuluatçılara verilen sıfat.
En üst düzeyde Karagöz oynatan, sanat yanı büyük olan Karagözcülere, Ortaoyunculara ve doğaçlama sanatçılarına verilen san.

“Osmanlı Toplum Düzeni”, “Türk Devrimi ve Sonrası”, “İslam, Laiklik ve Aydınlanma Savaşı” gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız …

Taner Timur,
(D. 7 Ekim 1935 Sivas – 87 yaşında),
Türk akademisyen, tarihçi ve yazar.
Siyaset bilimci, profesör, akademisyen, yazar, çevirmen.
7 Ekim 1935 tarihinde, Sivas’ ta doğdu. Eğitimci bir ailedendir. 1954 yılında Haydarpaşa Lisesinden, 1958 yılında AÜ SBF’ den mezun oldu.
Aynı fakültede asistan oldu.

1964 yılında “Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Kuvvetli İcra” adlı tez ile doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçentliğe, 1979 yılında profesörlüğe yükseldi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra görevinden istifa ederek çalışmalarını Paris’ te sürdürdü. 1992 yılında eski görevine döndü. Timur, 2002 yılında emekli oldu.

“Osmanlı Toplum Düzeni”, “Türk Devrimi ve Sonrası”,”İslam, Laiklik Aydınlanma Savaşı” gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız.

32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ nın Onur Yazarı.

Eserleri;
Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi,
İslam, Laiklik ve Aydınlanma Savaşı, Devrimler Çağı
Marksizm, İnsan ve Toplum.
Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası,
AKP’ nin Önlenebilir Karşı Devrimi
Türkiye, Ortadoğu ve Mezhep Savaşı
İslam, Laiklik ve Aydınlanma Savaşı,
Habermas’ı Okumak
Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu.
Devrimler Çağı,
Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine
Osmanlı Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik
Küreselleşme ve Demokrasi Krizi
Aykırı Çehreler Yakın Osmanlı Tarihinde
1915 ve Sonrası Türkler ve Ermeniler
Sürüden Ayrılanlar&Siyasal İktidar Aydın Tarih ve Özgürlük
Osmanlı Toplumsal Düzeni
Osmanlı Kimliği
Türk Devrimi ve Sonrası
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş
Felsefi İzlenimler
Toplumsal Değişme ve Üniversiteler
Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi.
Türkiye Nasıl Küreselleşti?

Başkasının yapıtını kendisininmiş gibi gösterme, aşırma…

İntihal,
Arapça intihal, (ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ)
Arapça birine başkasının sözünü isnat etmek anlamındaki nahl kelimesinden türetilmiştir.
Kaynak göstermeden, yazarın adını belirtmeden bir eserden parçalar alma, kendininmiş gibi gösterme veya bir eserin bütününü kendine maletme, aşırma.
Başkasının yapıtını kendisininmiş gibi gösterme, aşırma.
Çalma,
Eski dilde, Aşırma.
İngilizce, plagiarism, piracy
Bilim hırsızlığı.
Başkasının malını kendisinin gibi iddia etme.
Başkasının yazısını kendisinin gibi göstermek.
Onu benimsemek.
Aşırılmış şiire, sirkati şiir de denir.
Bir başkasının eserini sahiplenme.

Geleneksel Türk müziği birikiminden yararlanan besteleriyle tanınan ve 89 yaşında ölen besteci ve müzik yazarımız…

Muammer Sun,
(D. 1932 Ankara – Ö. 2021 Ankara)
89 yaşında öldü.
Besteci, eğitimci ve müzik yazarımız.
BESOM-Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Derneği’nin kurucularındandı.
TRT Yönetim Kurulu Üyesi(eski)
1932 yılında Ankara’da doğdu. 1946 yılında Askeri Muzıka Okulu’nda müziğe başladı.

Bir yıl sonra 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’ne girip Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu. Konservatuarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile Klasik Türk Musikisi, ayrıca özel olarak Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

1960 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi olarak ‘pekiyi’ dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı. 1975 yılında İzmir Devlet Konservatuarı’na, 1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ na, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na atandı. 1988 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu.

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet konservatuvarlarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda, Ankara Radyosu’nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nu ve TRT Müzik Dairesi’ni kurdu. 1971 yılında Murat Katoğlu’yla birlikte TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemi’ni hazırladı.

İstanbul’ da “Taksim Cumhuriyet Anıtı”, Ankara’ da Etnografya müzesi önündeki atlı ” Atatürk Anıtı”, İzmir’ de atlı ” Atatürk Anıtı” gibi yapıtlaıyla tanınmış İtalyan heykeci…

Canonica,
Pietro Canonica,
Prof. Dr. Pietro Canonica,
(1869 – 1962),

Roma Güzel Sanatlar Akademisi’ nin Heykel Bölümünde profesör. İtalyan Akademi’ sine de üyedir.

Canonica, ülkesinde daha çok atlı heykeller ile adını duyurmuş değerli bir sanatçıydı.

Kurtuluş Savası’ndan galip çıkıp Cumhuriyet’e kavuşan Türk milletinin öyküsünü bir anıtla ölümsüzleştirmek için 1927 yılında başlatılan çalışmalarda akla ilk gelen isimlerden biri Canonica oldu. Gerçekten de Canonica’nın taslağını amaca uygun bulan İstanbul Belediyesi Anıt Komisyonu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın siparişini Canonica’ya verdi. Sanatçının İtalya’da tamamladığı tunç figürlü mermer heykel 1928 yılında alandaki yerine yerleştirilmiş ve açılışı yapılmıştır.

Eserleri;
Taksim Cumhuriyet Anıtı,
Ankara Etnoğrafya Müzesi önündeki atlı Atatürk heykeli,
Ankara Zafer Alanı’ndaki Atatürk heykeli,
İzmir’deki atlı Atatürk Anıtı,
Caningrad’daki atlı II.Aleksandar heykeli,
Bağdat’taki atlı Faysal I heykeli,
Columbia’daki Bolivar Anıtı .

Taksim Cumhuriyet Anıtı,
İstanbul, Taksim Meydanı’ nda bulunan anıt.
İtalyan heykeltraş Pietro Canonica’ ya yaptırılan, iki genç Türk; Hadi (Bara) Bey ve Sabiha (Bengütaş) Hanım’in yardımlarıyla, ant 1928 yılında tamamlanmıştır. 8 Ağustos 1928 yılında açılan anıtın, kaide ve çevre düzeni mimar Guilio Mongeri tarafından yapılmıştır.

Taksim meydanındaki Cumhuriyet Anıtında iki Rus generali de yer almaktadır. Bunlardan Furunze,Kızılordu teorisyen’ lerindendir. Ve kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü yıllarda Rusya’nın desteğini göstermiştir. Anıtta tasvir edilen ikinci Rus yetkili ise, K.Yefromoviç Voroşilov’dur ve Kızıl Ordunun generallerindendir.

1 2