Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için açılan delik.


Temek,
Ahır penceresi,
Kömzelik,
Gübrelik,
Pönek,
Baga,
Dömek,
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için açılan delik.
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere.
Camsız, tahta kapaklı pencere.
Kümes deliği,

Yeni doğmuş kuzuları korumak için kazılan çukur, kuzu ağılı.
Gübre yığını.
Ahırlardan hayvan pisliği akıtılan delik.
Samanlığın duvarında açılan saman boşaltma deliği.