Alışılmamış, doğaüstü, normal dışı, normal ötesi anlamına gelen bir terim…

Paranormal,
Alışılmamış.
Normal ötesi.
Olağandışı, doğaüstü.
Bilinen doğa yasalarına uymayan.
Paranormal alışılmamış anlamına gelmektedir.
Normal dışı,
Parapsikoloji’ de kullanılan bir terimdir.
Yoga terminolojisinde paranormal yeteneklere Siddhiler adı verilir.
Gözle görülemediği halde yaşanan olaylara veya açıklanamayan durumlara Paranormal denir.

Paranormal terimi, Normal dışı, Normal ötesi anlamına gelir. İngiliz psişik araştırmacı Walter Whately Carington tarafından Supranormal terimin yerine kullanılmıştır.

Düşünce gücüyle maddeler üzerine uzaktan etki yapmak …

Telekinesi

Telekinezi,
Yunanca uzaktan hareket anlamındadır.
Tele kelimesi Yunanca “uzak” anlamındadır. Yine Yunanca hareket anlamındaki kinesis sözcüğünden türetilmiştir.
Psikokinezi,
Parapsikoloji bilim dalının incelediği önemli bir psişik güçtür. Telekinezi, düşünce gücünü yoğunlaştırarak canlı veya cansız maddeler üzerinde etkiler yapılabilmesi gücüne denir.

Telekinezi maddeler üzerine uzaktan etki yapmak demektir. Düşünme gücüyle, uzaktan maddeler üzerine etki yapmaktır. Bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu konuda en ünlüler, Nina Kulagina(Rus) ve Uri Geller(İsrail) bilinir.