Özbeklerin geleneksel şapkası…

Tübiteyka,
Doppi,
Doupi,
Özbeklerin geleneksel şapkası.
Doppi isimli şapka Özbekistan’da kullanılan geleneksel bir aksesuardır. Doppi’nin erkek ve bayanlara göre çeşitli versiyonları vardır.
Geleneksel kıyafet üzerine çeşitli nakış ve işlemelerle süslemeler yapılmıştır.

Çin’de yaşayan azınlık milliyetlerden biri olan Özbek milliyeti, esas olarak ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin güneyinde ve kuzeyindeki bölgelerde yaşıyor.

Özbek kızları ve kadınları, her zaman giyimlerine ve süslerine özen gösterirler. Özbekler, genellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde başlarına Doupi adındaki çiçekli küçük şapka takarlar. Genç kızlar ise renkli Doupi’nin üzerine renkli güzel başörtüsü örterler. Bunun yanında yaşlı kadınlar, klasik ve zarif çiçeksiz Doupi’ler takarlar.

Özbek kızlar, yaz aylarında ipek kumaştan dikilen rengarenk ve göğüslerine çeşitli motifler işlenen uzun elbiseler giyiyorlar. Yaşlı kadınlar ise geniş pileli elbise giymeyi çok seviyorlar. Bu elbiselerin tümü genellikle ipekten yapılır.

Özbek geleneklerine göre; bir ailedeki kız ve erkekler, yaşlarına göre sırayla evlenirler. Yani ağabey evlenmeden, ondan küçük erkek kardeşi evlenemez.

Afganistan’da, yaşayan inançları, kökenleri ve fizyonomileri farklı bir etnik bir grup …

Hazaralar,
Garçe Türkleri,
Hazaralar, Afganistan nüfusunun yaklaşık %9’unu oluşturan etnik grup. Hazaralar, çoğunlukla Şii inancına sahiptirler. Hazaracat veya Hazaristan bölgesinde yaşarlar. Afganistan’daki en kalabalık üçüncü etnik gruptur olup Pakistan’daki Hazara nüfusunun çoğu Ketta şehrinde yaşar. Moğol kökenli oldukları sanılıyor.

Hazaralar, Moğollardan önce Garze (Garçe) Türkleri olarak biliniyormuş.

Afganistan etnik gruplar;
Beluçlar.
Hazaralar.
Tacikler.
Özbekler.
Aymaklar.
Paşailer,
Nuristaniler.
Pamiriler.
Türkmenler.

XV.yüzyılda yaşayan ve Çağatay şiirinin kurucularından olan Türk şair …

Sekkaki,
Sekkaki,
Uygur Şairi.
Çağatay Türk Şairi.

Çağatay edebiyatının önde gelen şairidir.
Sekkaki’nin, XIV.yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı biliniyor.
Çağatay Türkçesi kullanan Türk şair.

Özbek’lerin milli şairi ve Çağatay Türkçesini kullanan bir diğer ünlü Şair Ali Şir Nevai, 1441-1501 yılları arasında yaşamış ve Türkçe yazdığı şiirlerinde nevai, Farsça yazdığı şiirlerinde ise fani mahlasını kullanmıştır.

Ali Şir Nevai’nin, Sekkaki hakkında verdiği bilgilere göre Sekkaki Maveraünnehir’ li olup, Semerkant’ta şöhret olmuştur. Semerkant şehrinde Halil Sultan ve Uluğ Beyin saraylarında şairlik yapmıştır. Sekkaki mutasavvıf olmayıp din dışı konularda şiirler ve gazeller yazdığı bilinmektedir. Kasidelerinde Çağatay dilini kullanmış ve Çağatay şiirinin kurucularındadır. Hem Türkçe hemde arap harfleri ile eserlerini yazmıştır.

Sakkakiv Tanlangan Asarlar, Taşkent 1958 yılında Taşkent Kol Yazmaları Kitabı Kiril harfleriyle basılmış ve orjinal tek nüshası British Museum’dadır.