Cava ve Bali müziklerinde kullanılan, bir oktavın beş eşit parçaya bölündüğü bir tür skala…

Slendro,
Cava ve Bali müziklerinde kullanılan, bir oktavın beş eşit parçaya bölündüğü bir tür skala.
Slendro, pentatonik bir gamdır. Diğer skala ise pelog’ dur. Süling ve rebab gibi sabit perdelere ve sese ihtiyaç duymayan çalgılar için bazen skalaya başka perdeler de eklenir. Bu mikrotonal ayarlamalar Hint srutisine biraz benzerlik gösterir.

Endonezya’ nın bir bölgesinden diğerine slendro ölçeği genellikle büyük ölçüde değişir. Varyasyon miktarı da bölgeden bölgeye değişir. Cava versiyonunun beş perdesi, oktav içinde kabaca eşit aralıklarla yerleştirilmiştir.

Bali dili gamelan’da enstrümanların, tüm kayıtlardaki tüm nota çiftleri için ideal olarak tutarlı bir hızda olan girişim vuruşu üretecek şekilde hafifçe ayrı ayarlanmış çiftler halinde çalınması yaygındır.

Arapların çeşitli üflemeli çalgılara verdikleri genel ad …

Mizmar,
Arapların çeşitli üflemeli çalgılara verdikleri genel ad. Sümerce’den Farsça’ya geçen Na veya Nay, kamış, kargı anlamına gelir.

 

Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan mizmar sözcüğü, nefes borusu, ses organı anlamında olup ney için de kullanılmıştır. Türkçede ise hemen her zaman ney olarak anılmıştır. Çeşitli Avrupa ülkelerinde de benzer isimlerle (Mesela Romanya’ da Naiu adıyla) adlandırılmıştır. Ney’e Nai, Nye, Nay, Gagri, Tuiduk ya da karghy tuiduk denir. Üflemeli çalgılar havanın titreşmesi sayesinde ses çıkaran çalgılardır. Çıkan sesin tiz (ince) ya da bas (kalın) olması borunun uzunluğu ile doğru orantılıdır.

Doğu Arap dünyasında Mizmar adıyla bilinen üflemeli bir sazdır. Hünnap ağacından yapılmaktadır. Mizmar, üfleme tekniğinde güç gerektiren zor bir çalgıdır. Silindir şeklindeki borusu konik bir huni ile sonlanan, tahtadan yapılmış basit bir obua şeklindedir. Ney üflemeli çalgıdır. Eskiden, Sagu denilen, Erler için düzenlenen, ölüm, erdem ve acıları anlatan törenlerde kullanılmış. Mizmar sözcüğü Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılmış. Mizmar ise üflemeli bir çalgi aletidir. Kiraz ağacından yapılmış bir obua türüdür. Sekiz deliği vardır.

Mizmar’a çeşitli ülkelerde aşağıdaki isimler verilir:
Türkiye’de Zurna,
Libya’da Zukra.
Tunus’ta Zokra,
Fas’ta Zamr
Cezayir, Fas, İspanya ve Libya’da Ghaita (Gayda),

Üç farklı boyutu vardır. Bir buçuk oktavlık bir ses alanına sahiptir.
Sibs 30 cm. uzunluğunda ,
Tilt veya Zamr Baladi 60 cm. uzunluğunda ,
Salabiya 38 cm. – 40 cm. uzunluğunda.

Altı delikli bir tür flüt…

Fifre, (Fr. fifre).
Almanca phifer.
İngilizce, Pifaro, piffere.

Yanlamasına çalınan, altı tane deliği olan, tahtadan bir tür flüt.
Altı delikli bir tür flüt.
Bandolarda kullanılan büyük flüt.
Flüt ailesine mensup ahşap bir müzik çalgısıdır.
Yanlamasına çalınan, ses genişliği iki oktav olan, anahtarsız, 6 delikli, tahtadan flüt benzeri basit bir üflemeli çalgı.

Fifer, Fifre çalan kimse.
Fife, fifre çalmak anlamındadır.