Cesaret etmek, cüret etmek …

Dare,
Devil.
Cesaret etmek, cüret etmek, kalkışmak.
(Argo); meydan okumak.
Meydan okuma.
Cüret etmek, cesaret etmek; kalkışmak; riske girmek;
Kafa tutmak.
Göze almak.
Vazife, görev, ödev.
Riske girmek
Cüret etmek, kalkışmak
Meydan okumak
Cesaret etmek.
Kafa tutmak, hodri meydan demek.
Yiğitlik, cesaretlendirmek.
Gözüpek kimse, haddinden fazla cesur kimse, yılmayan adam.

Cüret, cesaret;
Şat, Yürek, Yiğitlik, Atılganlık, Cüret, Çekinmezlik, Atar, Bezenek.

Dare kelimesinin diğer anlamları;
Ağaç, (Tunceli yöresi)
Tef. (Isparta, Çanakkale ve Kırklareli yörelerinde halk ağzında)
Daire, darbuka.
Sap arabası kanatlarını meydana getiren çubuk bağlar.Dare,
Devil.
Cesaret etmek, cüret etmek, kalkışmak.
(Argo); meydan okumak.
Meydan okuma.
Cüret etmek, cesaret etmek; kalkışmak; riske girmek;
Kafa tutmak.
Göze almak.
Vazife, görev, ödev.
Riske girmek
Cüret etmek, kalkışmak
Meydan okumak
Cesaret etmek.
Kafa tutmak, hodri meydan demek.
Yiğitlik, cesaretlendirmek.
Gözüpek kimse, haddinden fazla cesur kimse, yılmayan adam.

Cüret, cesaret;
Şat, Yürek, Yiğitlik, Atılganlık, Cüret, Çekinmezlik, Atar, Bezenek.

Dare kelimesinin diğer anlamları;
Ağaç, (Tunceli yöresi)
Tef. (Isparta, Çanakkale ve Kırklareli yörelerinde halk ağzında)
Daire, darbuka.
Sap arabası kanatlarını meydana getiren çubuk bağlar.

Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü…

Etik,
Fr. éthique
İng. (Yun. ethics)
ethics
Töre bilimi.
Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü.
Etik bilimi.
Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü.
Ahlak felsefesi.
Ahlaki, ahlakla ilgili.

Felsefenin ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramları analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki eylem’in doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı.

Ahlak,
Huy, tabiat.
İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları ve kaideleri inceleyen ilim.