Kalp hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç …

Trinitrin,
Güseril trinitrat,
Nitrogliserin,
İngilizce: trinitrin.
Kalp hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç.
Gliseril trinitrat, damar düz kaslarını gevşeterek kalbin yükünü hafifletir, oksijen gereksinimini azaltır ve böylece şiddetli göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.
Tıpta, nitrogliserin etkili bir antihipertansif ajan olarak ve kalbe kan ve oksijenin yetersiz akmasından kaynaklanan iskemik kalp hastalığının ağrılı bir belirtisi olan anjina pektoris için kullanılır.

Dilaltı nitrogliserin, ülkemiz hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde nitrogliserin en sık vazodilatasyon etkisinden faydalanılarak göğüs ağrısı, akciğer ödeminde kullanılan bir ajandır. Bu amaçla nitrogliserin, dil altı tabletler, dil altı spreyler ve transdermal pedler kullanılarak uygulanmaktadırlar.

Nitrik asidin tuzu…

Nitrat,
Fransızca nitrate,
Nitrik asit tuzu.
Nitrik asidin tuzu.
Nitrik asidin tuzu veya esteri.

Nitrik asidin tuzlarının veya esterlerinin ortak adı.
Organik azotlu bileşiklerin son yıkımlanma ürünü.
Kürlenmiş ürünlerde kullanılan kür tuzunun tanıtım adı.
Nitrik asit HNO3 kimyasal formülüne sahip oldukça aşındırıcı bir inorganik asittir.
Kezzap olarak da adlandırılır.

Nitrat ve odun karışımıyla yapılan, gökyüzünde renkli basit gösterilerde kullanılan kutlama aracına verilen ad …

Havai fişek,
Piroteknik,
Nitrat ve odun karışımıyla yapılan, gökyüzünde renkli basit gösterilerde kullanılan kutlama aracına havai fişek denir. Havai fişekler estetik ve eğlence amaçlı kullanılan düşük patlayıcı güçlü piroteknik aygıtlardır. Piroteknik, patlayıcı ve parlayıcı malzeme teknikleridir.

 

Isı, ışık, gaz, duman, ses üretmek amacıyla bağımsız olarak kendinden ekzotermik kimyasal reaksiyonları sürdürme yeteneğine sahip maddeleri kullanma bilimine piroteknik denir. Piroteknik sadece havai fişek üretimini değildir. Barut, piroteknik bir karışımdır. Odun kömürü, potasyum nitrat ve kükürt barutu oluşturur. Piroteknikler insanoğlunun bildiği en eski patlayıcı maddelerdir. Havai fişekler önemli günlerde kutlamalar için kullanılmaktadır.

Piroteknik malzemelerin güvenli depolama, kullanma ve çalıştırmalarından sorumlu kişilere piroteknisyen adı verilir.

Şili’nin kuzeyinde bulunan Dünya’nın en kurak çölü. ..

Atakama,
Atacama,

Atakama Çölü
İspanyolca: Desierto de Atacama,

Güney Amerika’da Andes dağlarının batısındaki Pasifik sahilinde bir platodur. Şili’nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak sıcak çölüdür. Kuzeyde Peru, batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Bolivya ve Arjantin ile sınırlanmıştır. Çöl, tahminen 15 milyon yaşındadır. Atacameño kabilesinden adını alır.

Çöl, taşlık araziden, tuz göllerinden (salaralar), kumdan ve lav akıntısından oluşur. Çöle 400 yıl boyunca yağmur yağmamış. ABD, Nasa uzay ve gezegen araçları ile ilgili testleri bu çölde yapar.

Atakama çölü, 1883 yılında pasifik savaşı sonucunda Bolivya’dan Şili’ye geçmiştir. Halen Bolivya ile bu konuda gerginlik yaşanmaktadır. Bölgede bulunan bakır, gümüş, altın rezervleri ve özellikle ünlü sodyum nitrat minerali, Şili ekonomisine en büyük katkıyı sağlar.

Atakama çölü, yağmur bölsesi olan hem Atlas Okyanusu ve hemde Pasifik okyanusu tarafından gelen nemi, havalandıramaz. Bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle, And Dağları ve Şili Sahil Aralığı arasında kalır. Soğuk Büyük Okyanus suyu, çölün serin olmasına neden olur. Özellikle de sahile yakın kesimlerinde sıklıkla sis oluşur. Oluşan bu sis için ilginç bir uygulama yapılmaktadır. Atrapanieblas isimli ağ sayesinde çöl sisinin neminden su elde edilmesidir.

Farklı iklimi yüzünden, birçok rasathane bu bölgenin dağlarında kurulmuştur. Şili’ nin Antofagasta şehrinin 120 km güneyinde, Very Large Telescope’u ile ünlü Avrupa Rasathanesi ve Large Millimeter Array ve Atacama Pathfinder Experiment adlı teleskoplar yerleşmiştir.

Azota verilen bir başka ad…

Nitrojen,
Azot.
Nitrojen (Arapça, نتروجي ).
Azot, (simgesi N).
Fr. azote, İng. nitrogen

Atom numarası 7,
Atom ağırlığı 14,006 g,
Azot, Nitrojen (simgesi N), havada beşte dört oranında bulunan, rengi ve kokusu olmayan, dingin, tadsız, çift atomlu bir soy gaz.

Protein, nükleik asit gibi bazı önemli moleküllerin yapısında bulunur.Hücrenin yaşamasında önemli rol oynar. Bitkiler azot gazıyla doğrudan doğruya solunum yapamazlar. Bitkiler Azot ihtiyaçlarını topraktaki azot bileşikleriyle sağlarlar. Tarımda yetersiz durumda azotça zengin gübreler kullanılır.

Azot elementi amonyak, amino asit, nitrit asit, siyanür, organik nitratlar (itici ve patlayıcı) gibi endüstriyel bileşikleri oluşturur. Sıvı Azotun sıcaklığı, Azota göre daha düşük olup, (-196 °C)’ dir. Endüstriyel sıvı Azot, renksiz ve berrak olup hava ayrıştırma yolu ile elde edilir.

Azot oksidul (Diazot monoksit) N2O, güldürücü gaz olarak bilinir. Eski zamanlardan beri anestezik olarak kullanılan gazdır.
Azot oksit (NO), renksiz bir gazdır. 1784 yılında bulunmuştur.