Eski Yunan mimarlığında müzik ve tiyatro gösterilerinin sunulduğu yapı …

Odeon,
Eski Yunan mimarlığında müzik ve tiyatro gösterilerinin sunulduğu yapı.

Antik mimarlıkta içinde müzik dinlemek, resmi toplantılar yapmak için kullanılan küçük tiyatro biçimindeki yapıdır. Yunan uygarlığının ilk şehirleri, yöneticilerin oturduğu Akropol adı verilen ve yüksek bir tepeye kurulmuş, etrafı kalın ve yüksek surlarla çevrilmiş yapıların bulunduğu şehirlerdir.

Bu şehirler bir birini paralel ve dik kesen caddelerden oluşan ızgara planına sahip olup içerisinde spor karşılaşmalarının yapıldığı Stadium, gençlerin düşünsel ve bedensel yönden eğitildikleri, öğrenim gördükleri ve spor yaptıkları Gymnasium salonları, Odeon adı verilen konser salonları, Bulevterion adı verilen meclis toplantı salonu, agora adı verilen pazar yerleri ile Nimfeum denilen heykellerle bezenmiş nişli anıtsal çeşmelerden oluşmuş şehirlerdir. Anadolu’da kurulan kentler. Efes, Milet, Priene, Bergama, Didim ve Assos olmuştur. Şehirlerde Tanrının evi olan tapınaklarda inşaa edilmiştir. Anadolu’da, bu tapınaklara Assos’taki Athena tapınağı örnek gösterilebilir.