Niğde’nin ortaçağdaki adı…

Nahita,
Niğde,
Niğde’nin ortaçağdaki adı.
Niğde’nin antik adı Nahita’dır.
Bahçeli buluntuları ve Çamardı-Kestel’de ortaya çıkarılan kalay madeni, Niğde tarihinin M.Ö 5000 yılına kadar uzandığını gösterir.
Hitit ve Asur yazıtlarından M.Ö 1800 yılından itibaren, bölgede 1000 yıl süreyle Hititlerin yaşadığı anlaşılmaktadır.

 

M.Ö 710 yılında Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle bölge Friglere geçmiştir. M.Ö 17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı yörede yaşamıştır. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Bizans (Doğu Roma) toprakları içinde kalmıştır.

Türklerin (1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına kadar sürmüştür. 1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğunun kesin hakimiyetine giren bölge Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir.

Niğde’nin bir ilçesi…

Ulukışla,
Eski ismi Şücaeddin,
Niğde’nin bir ilçesi.

Ulukışla,
Niğde iline bağlı bir ilçedir.
Merkez bucağına bağlı 24, Çiftehan bucağına bağlı 12 köyü vardır. İlçe toprakları dağlıktır. Güneyinde Bolkar Dağları, yer alır. Akarsuyu Çiftehan Çayıdır.

Dağlarda köknar, kızılçam, sedir ve karaçam ormanları vardır. Ekonomisi tarıma dayalı olup, tarım ürünleri, elma, arpa, patates, buğday, üzüm ve şekerpancarıdır.

Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır. Tuğla ve kiremit fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır. İlçenin denizden yüksekliği 1426 m. dir.

Niğde iline bağlı ilçeler:
Niğde Merkez
Altunhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla.

Niğde,
Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusundadır. Bolkar Dağları ile Mersin ilinden, Aladağlar ile Adana ilinden ayrılır. Kapadokya bölgesinde olan Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Konya illeri ile komşudur. Kentin rakımı 1.229 m. dir. Niğde ilinin nüfusu yaklaşık 363.000 (2019) dir. Çamardı ve Ulukışla ilçeleri Akdeniz Bölgesi’nde kalmaktadır.

Bir çeşit beyaz buğday …

Akkermaz,
Bir çeşit beyaz buğdaya Niğde yöresinde verilen ad. Beyaz buğday çeşididir.
Bir çeşit tohumluk buğday.

Buğday, (Triticum),
Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir.
Karasal iklimi tercih eder.

Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları pirinç takip eder.

Buğday; un, yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir.

Buğdaylar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
Makarnalık Buğday, Durum (Triticum Durum)
Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum)
Topbaş ya da Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum)

Buğdaylar Ayrıca, Tane sertliğine göre; Sert ve Yumuşak Buğday, Tane rengine göre; Kırmızı ve Beyaz Buğday, Ekilme zamanına göre; Yazlık ve Kışlık Buğday diye gruplandırılır.

Buğday Tanesi, Kabuk, % 12 (Perikarp-Kepek), Rüşeym,% 3 (Embriyo–cücük), Tane içi, % 85 (Endosperm-unlu kısım) olmak üzere üç kısma ayrılır.

Tahıllar;
Serin İklim Tahılları, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf olarak bilinir.
Sıcak İklim Tahılları ise Mısır, Çeltik, Kuş yemi (Millet), Darı (Sorghum) olarak sınıflandırılır.

1 2