Tür, cins…

Kabil,
Arapça kabil, (ﻗﺎﺑﻞ).
Türlü, gibi, benzer.
Tür, cins.
Bu türlü, bu çeşit, bu cins, bunun gibi.
Türlü, gibi, benzeri, biraz evvel, az önce.
Sınıf, nevi, soy.
Soy, nevi, çeşit, tür.
Olabilir, gibi, türlü.
Bu gibi, bu tür, bu çeşit.
Kabul eden.
Kabul eden, alan, alıcı.
Olabilir, istidatlı, mümkün olan, önde ve ileride olan.

Kabil sözcüğünün başka anlamları;
Kabul.
Kefil.
Aşikar.
İleri gelen.
Mümkün.
Yetenekli.
Olanaklı.
Olabilir, mümkün.

Bölümleme, sınıflama …

Tasnif,
Arapça tasnif, (ﺗﺼﻨﻴﻒ).
Arapça, sinf, sınıf anlamında olup, sınıf, nevi, çeşit anlamında tasnif kelimesi türetilmiş.
Sınıflara ayırma, sınıflandırma, sıralama.
Kitap tertip etme, kitap yazma.
Bir musiki parçası meydana getirme, besteleme.
Bölümleme, sınıflama.
Sınıflara ayırmak.
Sınıflandırmak.
Kitap yazmak.
Kitap tertib etmek.
Sınıf sınıf etme, sıralama.
Sınıflandırma, ayırma.