Selçukluların Gaznelilere karşı kazandığı ilk savaş…

Nesa,
Selçukluların Gaznelilere karşı kazandığı ilk savaş.
Selçuklular, 1035 Nesa ve 1038 Serahs savaşları ile Gaznelileri yendiler.
Tuğrul bey 1038 yılında Gaznelileri yenerek Nişabur’ u alıp burada kendi adına hutbe okuttu. Hutbe okunması bağımsızlık sembolu olduğundan, bazı tarihçilerce bu olay Selçuklu devletinin kurulduğu tarih olarak kabul edilmektedir.

Dandanakan Savaşı (1040) Selçuklularla Gazneliler arasında oldu. Gazneliler başında Sultan Mesut bulunuyordu. Savaşı Selçuklular kazandı. Selçuklu devleti resmen kuruldu.

Anadolu’yu fetih amacıyla yapılan keşif savaşı 1048 yılındaki Pasinler Savaşı’ dır. Selçuklu ordusu ile Bizans, Gürcü ve Ermeni müttefik ordusuyla yapıldı. Bizans bu savaşı kaybetti.

Selçukluların Bizansla Anadolunun fethi için yaptıkları en ciddi savaştır. Bizansla bir antlaşma yapıldı. Buna göre Bizans, kendi ülkesindeki camilerde Abbasi halifesi ve Tuğrul bey adına hutbe okumayı kabul etti.

Hititlerin Anadoluda yerleştikleri ilk kent, höyük tipi yerleşme …


Arkeolojik Kazısı yapılan Hitit yerleşmeleri;

Adatepe,
Aslantepe-Malatya,
Acemhöyük,
Ahlatlıbel,
Alacahöyük-Arinna,
Bitik,

Eskiyapar-Alacahöyük’ e 5 km.,
Gözlükule-Tarsus,
Hasanoğlan,
Hattuşa/Boğazköy,
Horoztepe,
İnandık-Hanhana,
Kalehisar,
Kalınkaya,
Karahöyük-Konya,
Karaoğlan,
Karatepe-Aslantaş,
Karayavşan,
Kargamış-Karkemis,
Kuşaklı-Sarissa,
Kültepe-Kaniş(Kaneş)-Nesa(Naşe),
Kaniş, Karaev, Kültepe,

Mahmatlar,
Maşathöyük-Tapigga,
Meskene-Emar (Suriye)
Oymaağaç,
Pazarlı,
Ras Şamra-Ugarit (Suriye)

Sakçegözü,
Şapinuva-Ortaköy,
Tarsus-Tarsa,
Tel Atçana-Alalah (Telaçana)
Zincirli,

Nişasta …

Ket,
Nişasta,

Anarut,
Neşa,
Nişa,
Farsça, Nişasta, نشاء .
İng. starch,
Fr. amidon,

Tahıllardan ve patatesten elde edilen tatsız ve kokusuz bir tozdur.
Tahıl tanelerinden, mercimek, mısır, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde.
Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit, (C6H10O5), yoğunluğu 1,5 g/cm³ .
Nişasta, bitkilerdeki meyve, tohum, kök gövdesi (rizom) ve yumru köklerde bulunur.

Nişasta şekeri, Dekstroz olarak bilinir. Tapyoka, bir nişasta türüdür. Nişasta, soğuk suda, alkol ve eterde çözünmez. Sıcak suda kısmen çözünür. Saf halde beyaz ve amorf toz şeklindedir. Nişasta, farin veya amidon, suda çözünmeyen, kompleks bir karbonhidrattır.

Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılır. Gıda sanayisinde kıvamlandırıcı, yemek yapımında sıvıları koyulaştırmakta kullanılır. Endüstride tutkal, patlayıcı, kağıt ve tekstil işlerinde kullanılır. Nişasta, amiloz ve amilopektin kısımlarından oluşmuş, bitkiler tarafından üretilir.

Türkiye’de nişastanın başlıca kaynakları buğday, pirinç, patates ve mısırdır. Yemeklik baklagiller (bakla, mercimek, bezelye, nohut) nişasta bakımından zengindir.

Dünyada yaygınca kullanılan nişasta kaynakları arasında arrakaça, karabuğday, muz, arpa, manyok, konjak, kudzu, oka, sago, kocadarı (sorgum), taro, Hint yeralması ve tatlı patates sayılabilir.

Hititlerin atası sayılan kral …

Anitta,
Kral Anitta (M.Ö. 1750).

Hititlerin atası sayılan kral Anitta, MÖ 1800 yılında Anadoluda yaşamış, Hititlerin ilk kralıdır. Pithana’nın oğlu olup Kuşşara ve Neşa (Kaniş) şehirlerinin kralıdır. Kral Anitta zamanında Neşa şehri başkent olmuştur. Anadolu’nun yerli halkıyla kaynaşıp Hitit Devletini kurmuştur. Bu devlet Kral Labarna tarafından kurulmuş olup Hattuşa (Boğazkale) şehri başkent ilan edilmiştir. M.Ö.1600 – 1300 arasında dönemin en güçlü imparatorluğu olmuştur. Ancak kral Şuppiluliuma zamanında. M.Ö.1200 yıllarında deniz kavimlerinin istilasıyla gerileme dönemi başlamıştır. Asur Kralı II.Sargon M.Ö.700 yıllarında Hitit devletini yıkmıştır.

Ünlü Güneş Kursu olarak anılan törensel nesne, Hititlerin sembolü olarak kabul edilir. Hitit kaynaklarına göre bütün tanrıların atası sayılan tanrı Kumarbi’dir.