Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet…

Metronom,
Fransızca metronome.
İngilizce metronome.
Yunanca metronome.
Arapça mikyas-ı sada.
Ses ölçer,
Bir musiki parçasının, icra edilmesi gereken tempoya uygun çalınmasını belirlemekte kullanılan alet.
Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet.
Müzikte zaman ölçen, bir parçanın tempo hızını belirten araç.
Müzik tempolarının hız derecelerini göstermeye yarayan alet.

Bölümleme, sınıflama …

Tasnif,
Arapça tasnif, (ﺗﺼﻨﻴﻒ).
Arapça, sinf, sınıf anlamında olup, sınıf, nevi, çeşit anlamında tasnif kelimesi türetilmiş.
Sınıflara ayırma, sınıflandırma, sıralama.
Kitap tertip etme, kitap yazma.
Bir musiki parçası meydana getirme, besteleme.
Bölümleme, sınıflama.
Sınıflara ayırmak.
Sınıflandırmak.
Kitap yazmak.
Kitap tertib etmek.
Sınıf sınıf etme, sıralama.
Sınıflandırma, ayırma.