1869-1921 yılları arasında yaşayan ve Türkiye’de çağdaş diş hekimliğinin kurucularından olan hekimimiz …

Halit Şazi,
Dr. Kösemihalzade Halit Şazi Bey,
Halit Şazi Kösemihal,
Türk hekimi (İstanbul 1869 – 1921).
Modern diş hekimliği yapan ilk diş hekimi.

1889 yılında Askeri Tıb Mektebini (Mektebi Tıbbiye-i Şahane) bitirdi. 1894 yılında Askeri Tıbbiye mektebinde cerrahi operasyonlar muallimliği görevini yaptı.

1897 yılında Türk Yunan Savaşına katıldı. 1901 yılında dişcilik konularını geliştirmek üzere Paris’e gitti. 1902 yılında da Viyana’da dişçilik konularında incelemelerde bulundu. Avrupa’ dan dönüşünde Tıp fakültesine bağlı olarak kurulan Dişçi mektebi’nin açılmasında etkin görev aldı. Okulda protez ve diş hastalıkları derslerinin öğretmenliğini yaptı. Çağdaş diş hekimliğinin ilk kurucularındandır.

Diş hekimliği mesleğini geleneksel öğretiden kurtarmak için Dr. Cemil Topuzlu ile beraber dişçi okulunu kurmuşlardır. Okulun ilk müdürü Dr. Mustafa Münif Kocaolçun, olmuştur.