Bozulmaması için ölüyü ilaçlama …

Tahnit,
Arapça, Tahnit ( تحنيط ).
İlaçlama.
Mumyalamak.
Bozulmaması için ölüyü ilaçlama.
Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilaçlamak.

Cesedin bozulmaması için yapılan ilaçlama gibi birtakım işlemlere tahnit denir. Tahnitin asıl manası, ölünün kefenini buharla tütsülemektir. Ölüyü bozulmaması için belirli formül dahilinde ilaçlama, iç organlarını çıkarma, ilaçlayarak çabuk bozulmayacak hale getirme işlemidir.

Bir diğer adı mumya olan tahnit, insan ruhunun ölümden sonra da hayatını sürdürdüğü inancına dayanmaktadır. Tahnit hemen bütün eski dinlerde, özellikle Mısır dinlerinde uygulanmıştır. Amerika yerlileriyle Afrika ilkel kabile topluluklarında da tahnit bilinmektedir.

Yahudilerde tahnit olayı pek yok, ölülerin bozulmadan saklanmasına eski Yunan’da ve Mısır’ da çok önemlidir. Büyük İskender’in cesedi Babil’den Makedonya’ya bal dolu bir küp içinde nakledilmiştir. Tahnit işinde daha çok katran ve balsamlı maddeler kullanılır. Ancak sirke, şarap veya çok alkollü sıvılarında kullanıldığı bilinmektedir. Eski mısırlıların geliştirdikleri ilaçlama yöntemiyle cesedi bozulmadan saklanmasına mumya denilir.

Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç …

Ka, (soul, spirit).
Eski Mısır’da insanoğlunun hayati dayanağı olan üretici güç.
Eski Mısır inanışında insan ruhu.
Ka, Ruh ya da ruhu(insan) anlamına gelir.

Mısırlılar bir kişinin ruhunun birçok yerinde olduğuna inanıyordu.
Tüm insanlar ve onların ruhlarının parçaları Khnum adlı koç başlı tanrı tarafından çamurdan yapılan bir heykel olarak betimlendi. Bu parçaların her birine ka denirdi.
Yani ruh, insan ruhu, ka.

Kişi öldüğü zaman Ka, cesedi bırakır. Ölümden sonra vücutta yaşayan görünmez bir ikiz kişilik vardı. Ka geri döndüğünde cesedin çürümesinin önlenmesi gerekirdi. Bu inanışla mumyalama başladı. Özellikle ka, ruh ikizi yaşamaktaydı. İnsan için gerekli evdeki ihtiyacı karşılanırdı. Yemek ve içki gibi erzaklar mezar girişinde olurdu. Gökyüzüne ulaşan iki kol, Mısır dilinde ka, insan ruhu için bir işaret olarak anıldı.

Ölüyü bozulmaması için ilaçlama …

Tahnit,
Tahnit (Arapça, تحنيط ).

İlaçlama.
Mumyalamak.
Bozulmaması için ölüyü ilaçlama.

Ölüyü bozulmaması için ilaçlama.
Ölüyü bozulmadan muhafaza etmek için ilaçlamak.
Cesedin bozulmaması için yapılan ilaçlama gibi birtakım işlemlere tahnit denir. Tahnitin asıl manası, ölünün kefenini buharla tütsülemektir. Ölüyü bozulmaması için belirli formül dahilinde ilaçlama, iç organlarını çıkarma, ilaçlayarak çabuk bozulmayacak hale getirme işlemidir.

Yahudilerde tahnit olayı pek yok, ölülerin bozulmadan saklanmasına eski Yunan’da ve Mısır’ da çok önemlidir. Büyük İskender’in cesedi Babil’den Makedonya’ya bal dolu bir küp içinde nakledilmiştir. Tahnit işinde daha çok katran ve balsamlı maddeler kullanılır. Ancak sirke, şarap veya çok alkollü sıvılarında kullanıldığı bilinmektedir. Eski mısırlıların geliştirdikleri ilaçlama yöntemiyle cesedi bozulmadan saklanmasına mumya denilir.