Değişebilen, geçici nitelik …

Kip,
San karşıtı.
Değişebilen, geçici nitelik.
Felsefede değişebilen, geçici nitelik.
(Felsefe) Geçici olan, değişebilen nitelik.
Herhangi bir şeyi, neyse o yapan nitelik, kip karşıtı.

Kip sözcüğünün diğer anlamları;
Sıyga,
Sıyga, fiil tasrifi.
Tıpatıp, uygun.
Uygun, ölçülü, tıpatıp gelen.
İçi dolu bir çeşit yumuşak sazdan örülmüş hasır.
Sağlam, dayanıklı.
Muhkem, iyice.
Şık, zarif, biçimli.
Tutumlu, kullanışlı.
Bitişik, yan.
Biçimli, güzel, yakışıklı.
Sıkı, bitişik, dar.
Boşluksuz, kalıp gibi oturan.
Kalıp, örnek.

Tahkim edilmiş…

Berk,
Berkitilmiş,
Müstahkem,
İng.fortified.
Tahkim edilmiş.
Arapça mustaḥkem, (ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ)
Berkitilmiş, sağlamlaştırılmış, tahkim edilmiş.
Sağlamlaştırılmış, istihkam edilmiş.
Tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış.
Sağlamlaştırılmış,
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
Arapça, sağlam olmak anlamındaki istihkam kelimesinden mustahkem kelimesi türetilmiştir.
Sağlam, dayanıklı, metin, muhkem
Kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.

Yer tutup oturan, yerleşen…

Mekin,
Arapça, mekin, (ﻣﻜﻴﻦ)
Arapça mekan, yer ve mekanet kelimelerinden türetilmiş.
Saygın olmak
Bir yere veya bir makama oturan, yerleşen (kimse)
Oturaklı, güçlü, itibarlı, vakar ve nüfuz sahibi (kimse).
Yer tutup oturan, yerleşen.
Yerleşmiş.
Oturmuş.
Sakin,
Muhkem.

Mekin kelimesinin diğer anlamları;
Yüksek rütbe sahibi.
Vakarlı.
Temkinli.
Nüfuz ve iktidar sahibi.
Sakin, vakarlı, saygın.

Sağlam, kuvvetli …

Ekid,
Ekide,
Ekid(e),
Pek,
Berk,

 

Sağlam, metin, muhkem.
Sarih, kesin, açık, kati, muhakkak.
Kuvvetli, Tekidli.
Sağlam, kuvvetli.
Sarih, kesin, açık, muhakkak.
Kuvvetli, tekidli.
Sağlam, metin, muhkem.
Sağlam, kuvvetli,
Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil,
Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli.
Sağlam, dayanıklı olan.
Gerçek, inanılır bir temeli olan.
Herhalde muhakkak,
Zarar görmemiş, bozulmamış.
Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli.
Ribat, Sağlam yapı.

Özellikle din bilgisinde derinleşmiş olan …

Rasih,
Rasih, arapça eski bir kelimedir.
Arapça, rasih, (ﺭﺍﺳﺦ)
Rapça, sabit ve sağlam olmak anlamındaki rusuh kelimesinden türetilmiş.
Sağlam, kuvvetli, metin, muhkem
İlim ve fende, özellikle din ilimlerinde çok geniş ve sağlam bilgisi olan, otorite sayılan (kimse).

Rasiha,
Arapça rasiha, (ﺭﺍﺳﺨﻪ).
Rasih kelimesinin kadını ifade eden, aynı manadaki müennes şeklidir.

Osmanlı Devleti’ nin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren Kayı Beyi …

kayı
Kayı Beyi.
Gündüzalp,
Gazi Gündüzalp,
Osmanlı Devleti’ nin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren Kayı Beyi .
Osman Bey’in dedesi.
Gazi Gündüzalp’in eşi Hayme Ana olup; Sungurtekin, Gündoğdu, Ertuğrul ve Dündar adında dört oğlu vardır.

Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin de ninesidir. Oğlu Ertuğrul Gazi ile torunu Osman Gazi’yi Türk-İslâm ananelerinde göre yetiştirmesi, Kayı boyuna analık yapması ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna vesile olmasından dolayı “Devlet Ana” olarak da anılmıştır.

Oğuzların Kayı aşiretinin damgası lYl şeklinde yanlarda iki ok ile ortada bir yaylı oktur.
Kayı’nın manası muhkem, kuvvet ve kudret sahibi demektir.