İffetsiz, cilveli (kadın) …

alüfte
Alüfte, (Farsça).
Alışık, namus perdesi yırtık,
İffetsiz kadın.
Fahişe,
Cilveli (Kadın).
İffetsiz,
Oynak,
Muhabbet ve sevgiden deli gibi.
Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız).
Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan.

Benzer bir kelime aynı anlamı ifade edebilir.
Ama kullanım yerine göre farklıdır.
Aşüfte(Farsça), Oynak, Açık saçık kadın, Kokot.