Kars’ın Digor ilçesinde VII.yüzyıldan kalma bir katedral …

Mren,
Mren Katedrali,
Mren Kilisesi,
Müren Kilisesi.
Kars’ın Digor ilçesinde bulunur.
Mren, aşağı Arpaçay’ın sağ kıyısında yer alan bir köydür.

Mren adının Urartu lehçesinde kale anlamı taşıdığını belirten tarihçiler ve dil bilimcilerine göre Pakraduni hanedanlığının prenslerine yazlık mesire yeri olarak kullanılmak üzere 619 yılında Davit Saaruni tarafından yaptırılmıştır.

Her ne şekilde ve ne zaman yapılmışsa da Arpaçay yöresinde Ermenistan’ın en eski Hıristiyan mabedi olarak bilinir. Eski adıyla Tekor olarak bilinen Digor ilçesindeki Degor (Tekor) kilisesinin ardından Mren Katedrali bu bölgenin en eski tarihi yapısıdır.

Kars-Iğdır karayolunun güneyinde bulunan kiliseye ulaşım zorlukla yapılmaktadır. Kars’a 42 km. uzaklıktaki Digor İlçesindedir. Vaktiyle bağlarının bolluğu nedeniyle Karabağ adı verilen köyde bulunan Katedral, çorak ve ıssız bir bölgede bulunuyor. Ermeni kilisesinin güney yüzünün 2008 yılında yıkıldığı ve bu durumda kubbeyi taşıyan payandalar zarar görmüştür. World Monuments Fund-Dünya Anıtlar Vakfı, WMF tarafından 7. yüzyıldan kalma, farklı kültürel ve tarihi mirasa sahip sınıra yakın askeri bölge içinde yer alan Mren Katedrali, 2014 yılında korunmaya alınmıştır.

Kars’ın Digor ilçesinde VII. yüzyıldan kalma bir Ermeni kilisesi …

Mren,
Mren Kilisesi,
Mren Katedrali,
Müren Kilisesi.
Kars’ın Digor ilçesinde bulunur.

Digor bölgesinde bulunan VII. yüzyıla ait Mren Ermeni kilisesi veya Türkçe deyişle Müren Kilisesi, Kars’a 42 km. uzaklıktaki eskiden Tekor olarak bilinen Digor İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü’nde bulunuyor. Digor’da ünlü Türk şairi Dede Korkut’un yaşadığına inanılıyor.

Digor’da Orta Çağdan kalma kiliseler mevcut. Bunların içinde Digor yakınlarında bulunan Beş Kilise, (Khtzkonk manastırı) ve Karabağ köyü yakınlarında bulunan, iyi korunmuş Mren Kilisesi bölgenin önemli tarihi eserleridir. Bunlardan Beşkilise olarak bilinen manastır, Kars ili Ani harabelerinin yaklaşık 25 km güneybatısında bulunur. Eski adıyla Tekor olarak bilinen Digor ilçe merkezine yakın vadinin içindedir. Manastırın toplamda, hepsi kubbeli ve özenle kesme taştan yapılmış beş kilisesi, (Aziz Karapet, Meryem Ana-Surp Astvatsatzin, Aziz Stefanos, Aziz Krikor ve Aziz Sarkis Kiliseleri) olarak bilinen bu kiliseler beş kilise olarak anılmaktadır. 1878 yılında Kars bölgesinin Rus yönetimine geçmesiyle Beşkilise, Ermeni Kilisesine devredilmiştir. Binalar onarılmış, manastır yeniden ibadete açılmıştır. Günümüzde sadece Aziz Sarkis Kilisesi ayakta kalmış ancak 1989 depreminde o da ağır hasar almıştır.