Üslup, biçem …

风格
Tarz,
Tarz (Arapça, طرز ), Şekil, biçim.
Tarz, (Fr. Style, İng. style ).
Üslup,
Üslûb (Arapça, اسلوب ) anlatım tarzı.
Biçem (Osmanlıca).

Stil,
Janr,
Konsept,
Meslek,
Yöntem.
Yol,
Biçim.
Şekil,
İfade tarzı.

Özel oluş veya davranış biçimi, üslup.
Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi.
Latince stylum.

Farsça, gûne ( گونه ), biçim, tarz.
Minval (Arapça, منوال ) tarz, yol.
Reviş (Farsça روش ). Gidiş, Tarz, yöntem.
Sebk (Arapça, سبک ) üslup.
Suret (Arapça, صورت ). Yüz, Çare, Biçim, Tarz.
Vetire (Arapça, وتيره ). Üslup, Süreç.