İzmaritgillerden bir Akdeniz balığı …

Sarpa,
Salpa,
Boops salpa.

Levreksiler grubundandır.
Boklu sarpa olarak da bilinir.
Mevsim çuprası olarak bilinir.

 

Sıcak sahil kenarlarında ve Türkiye’ nin tüm kıyılarında bulunur. Kışın derin sulara çekilirler. Yaşadıkları bölgelerde yosunla beslenirler.

İzmaritgillerden bir balık:
İzmarit Balığı
(Macna smaris).
İspari,
İsparoz,
Çitari,
Küpes, Kupes.
Trança,
Çopirina,
Melanurya Balığı ,
(Melani, Minanir, Melanar),

İzmaritgillerden bir Akdeniz balığı …

Sarpa,
Salpa,
Boops salpa.


Levreksiler grubundandır. Boklu sarpa olarak da bilinir. Mevsim çuprası olarak bilinir. Sıcak sahil kenarlarında ve Türkiye’ nin tüm kıyılarında bulunur. Kışın derin sulara çekilirler. Yaşadıkları bölgelerde yosunla beslenirler.

İzmaritgillerden bir balık cinsi …
İzmarit Balığı (Macna smaris).
İspari,
İsparoz,
Çitari,
Küpes,
Trança,
Çopirina,
Melanurya Balığı ,
(Melani, Minanir, Melanar),

İzmaritgillerden bir balık …

İspari,
İsparoz,
Sarpa,
Çitari,
Küpes,
Trança,
Çopirina,
Melanurya Balığı
(Melanur, Melani, Minanir, Melanar)

İzmaritgillerden bir balık cinsi …
İzmarit Balığı (Macna smaris).

İsparoz,
(Diplodus annıüaris)
İspari, karagöz balığının yakınıdır. İsparoz balığı, isparya veya ispari olarak bilinir. Vücudu yanlardan basık, elips şeklindedir. İri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmer renktedir. Vücudu gümüşi beyaz renktedir. Karın yüzgeci sarı renktedir. Kuyruk kısmında siyah benek vardır. Ağzı küçük ve kuvvetlidir. Bu özellikleri ile karagöz balığına benzer.
Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur. Yazları kıyılara sokulur kışları 90-100 metre derinlere çekilir. Esas olarak karagöz, ve lidaki gibi balıklar avlanırken ispari de rastgele oltaya takılır. Oltacılık dışında ispari nadiren de olsa uzatma ve fanyalı ağlarla da yakalanabilir. Sayıca fazla olmadığından ve çok avlanmadığından ekonomik değeri yoktur denebilir. Eti lezzetli sayılır.