Bir çeşit beyaz buğday …

Akkermaz,
Bir çeşit beyaz buğdaya Niğde yöresinde verilen ad. Beyaz buğday çeşididir.
Bir çeşit tohumluk buğday.

Buğday, (Triticum),
Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir.
Karasal iklimi tercih eder.

Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları pirinç takip eder.

Buğday; un, yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir.

Buğdaylar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
Makarnalık Buğday, Durum (Triticum Durum)
Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum)
Topbaş ya da Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum)

Buğdaylar Ayrıca, Tane sertliğine göre; Sert ve Yumuşak Buğday, Tane rengine göre; Kırmızı ve Beyaz Buğday, Ekilme zamanına göre; Yazlık ve Kışlık Buğday diye gruplandırılır.

Buğday Tanesi, Kabuk, % 12 (Perikarp-Kepek), Rüşeym,% 3 (Embriyo–cücük), Tane içi, % 85 (Endosperm-unlu kısım) olmak üzere üç kısma ayrılır.

Tahıllar;
Serin İklim Tahılları, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf olarak bilinir.
Sıcak İklim Tahılları ise Mısır, Çeltik, Kuş yemi (Millet), Darı (Sorghum) olarak sınıflandırılır.

Genel …

Umumi,(Arapça عمومی ).
Genel,
Fr. Commun, İng. Public, communal, general,

Herkesle alakalı, herkese dair.
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi,
Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
Yetkisi ve sorumluluğu çok olan,
Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne),
Bir genelleme sonucunda elde edilen,

Halk arasında kullanılırken genel kelimesi yerine umumi kullanıldığı zaman hemen herkesin aklına tuvalet, ayakyolu gelmektedir ne hikmetse.

Ortak, ganal kelimeleri umumi anlamında kullanılmaktadır.