Osmanlılar döneminde kullanılmış değerli bir şarap …

Hüsrevani,
Osmanlılar döneminde kullanılmış değerli bir şarap.

Hüsrevani,
Farsça, خسروانی
Bir şarap çeşididir. Şaraba verilen bir addır.
Hum-i hüsrevani, çok büyük şarap küpü anlamında kullanılmaktadır. Kelimeye anlamını veren esas kelime hüsrev ya da husrev’dir.

Hüsrev / Husrev.
Farsça, Hüsrev, (ﺧﺴﺮﻭ)
Hükümdar, şah, padişah demektir.

Hüsrevni (ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻰ), Hükümdara layık, birinci derecede, çok iyi, nefis, çok iyi, ala.
Hüsrevane (ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻪ), Padişahlara yakışır şekilde, şahane.
Hüsrevi (ﺧﺴﺮﻭﻯ), Hükümdarla ilgili.

Tek tanrılı dinlerde, Yahudilik, Hristiyanlıkta şarap yasaktır. Müslümanlıkta haramdır ve yasaktır. İslamiyet öncesinde ve ilk zamanlarında şarap, bira ve nebiz içilirmiş. Nebiz, üzüm, hurma, bal, buğday, arpa gibi bazı meyve ve tahılların suda bekletilip kendi kendine mayalanması neticesinde oluşan bir içecek olup şarap olarak kabul edilmemiştir. Nebiz, mayalanma sonucunda köpürmesi, yani fermantasyonu sonrasında içilmesi haram olarak kabul edilmiştir. Bekleme süresi uzadıkça içinde oluşan alkol miktarı arttığından içeni sarhoş eder.

Esasen, şarap keyif ve sohbet içkisi olarak kabul edilir. Şarabın içindeki lezzetleri almak için içilir ve ölçüsü çakır keyif olmaktır. Bundan fazla içilmesi şaraba hakaret olarak görülür.

Osmanlı döneminde, IV Murat dahil hemen hemen tüm padişahların şarap içtiği bilinir.

Osmanlılarda Şarap için aşağıdaki kelimeler kullanılmıştır;
Ab, Acı su, Ab-ı güşade, Ab-ı surh, Ab-ı nar, Ab-ı yakut,

Akik, Akik-i nab,

Bade, Bintü’l habiye, Bint-i ineb,
Bordo,

Ciryal, Çeşm-i horos,
Çağır, Çakır,

Duhter-i rez,

Gingöşiye,

Hamr, Handeris, Hatun-ı ham, Hınay-ı kadeh,
Hun-ı ketuber, Hun-ı şişe, Hurde-mina,
Hüsrevani,

Kafkaf, Kut-i mesih, Kümeyt,

Luab-ı mekes,

Mastariye,
Mey, Meybuhtec, Meydan, Mey-güsar, Meyhor, Mey-i nab, Mey-i puhte, Mey-kede,
Mishat, Mistar,
Muattak, Müdam, Mül,

Nacud,

Papaz karası,
Perdeg-i rez, Peymane.

Rahik,

Sahba, Selsebil, Südreme,
Suci, Sücü, Sülaf, Sülafe,

Şah, Şah-daru,

Yakut-i ahmer, Yakut-ı müzab, Yakut-ı nab, Yakut-ı revan, Yakut-ı seyyal.

Zer-ab.

Şarap …

sucu
Sücü,
Şarap, içecek.
Eski Türkçede şarap, sücü.
Çakır, (Iğdır yöresinde şarap).
Çağır,
Bor,
Şarap, (İng. wine, Frn. du vin, Alm. wein).
İçki.
Mey, (Farsça, می, İçki, şarap).
Bade, (Farsça bâde, باده , İçki, Şarap).
Sahba, (Arapça, صهبا , Şarap).
Şarab, (Arapça, شراب , Şarap).
Mül,
Rah,
Şahdaru,
Nuştaru
Çağır,
İçilecek şey.
İçki.
Hamr (Arapça, خمر ), Şarap.
İçilmesi haram olan bir içki.

Üzüm suyu, şarap (Ab-ı engûr, آب انگور ). Şarap i.ilen yere İçkievi, Meyhane (Farsça ميخانه ) denir. Sabah içilen şarap’a Arapça sabûh denir. ( صبوح ). Tortulu Şarap içen kişilere farsça dürdkeş ( دردکش ) denir. Şarap rengine meygûn (Farsça, ميگون ) denir.

Kırmızı, Beyaz ve Pembe şarap olarak çeşitlenir. Ayrıca köpüklü şarap türü de ayrıca vardır. Kırmızı üzüm içinde bulunan antioksidanın kas ve kalp fonksiyonlarını geliştirdiği için faydalı olduğu bilinir.

Şarap, üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü bir içkidir. Genellikle üzümün fermente edilmesiyle elde edilir. Üzüm kalitesine bağlı olarak, şarap kalitesi de değişir. Yağışın az olduğu dönemlerde alınan iyi kalite üzümlerin şarabı daha lezzetlidir.

Şarap …

Bor,
Şarap, (İng. wine, Frn. du vin, Alm. wein).
İçki.
Mey, (Farsça, می, İçki, şarap).
Bade, (Farsça bâde, باده , İçki, Şarap).
Sahbâ, (Arapça, صهبا , Şarap).
Şarâb, (Arapça, شراب , Şarap).
Mül,
Rah,
Şahdaru,
Nuştaru
Çağır,
İçilecek şey.
İçki.
Hamr (Arapça, خمر ), Şarap.
İçilmesi haram olan bir içki.

Üzüm suyu, şarap (Ab-ı engûr, آب انگور ). Şarap i.ilen yere İçkievi, Meyhane (Farsça ميخانه ) denir. Sabah içilen şarap’a Arapça sabûh denir. ( صبوح ). Tortulu Şarap içen kişilere farsça dürdkeş ( دردکش ) denir. Şarap rengine meygûn (Farsça, ميگون ) denir.

Kırmızı, Beyaz ve Pembe şarap olarak çeşitlenir. Ayrıca köpüklü şarap türü de ayrıca vardır. Kırmızı üzüm içinde bulunan antioksidanın kas ve kalp fonksiyonlarını geliştirdiği için faydalı olduğu bilinir.

Şarap, üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü bir içkidir. Genellikle üzümün fermente edilmesiyle elde edilir. Üzüm kalitesine bağlı olarak, şarap kalitesi de değişir. Yağışın az olduğu dönemlerde alınan iyi kalite üzümlerin şarabı daha lezzetlidir.