Nadir toprak metallerinden çok ender bulunan 65 atom numaralı element…

Terbiyum,
(Terbium)
Simgesi: Tb,
Atom numarası; 65,
Atom ağırlığı; 159,
Kaynama Noktası (°C): 2800
Erime Noktası (°C): 1356
Yoğunluk: 8.27
Tb sembolüyle gösterilen, nadir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur.

Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır. Tabiatta bolluk bakımından nadir toprak metallerinden en az bulunanıdır. Nadir toprak metalleri mineralleri içinde bulunur. Fakat toryum kaynağı olan monazit kumlarından yan ürün olarak elde edilir.

Ortaçağ Avrupa’sında dükler tarafından bastırılan altın para. ..

Duka,
Ortaçağ Avrupa’sında dükler tarafından bastırılan altın para.
Avrupa’da geç orta çağdan 20. yüzyıla dek kullanılan, altın ya da gümüş içerikli madeni paradır. Bu dönemde alım gücü ve metalik içeriği değişmiştir.
Venedik Cumhuriyeti’nin altın dukaları; Bizans İperpiron’u, Floransa florini, Büyük Britanya sterlini, ABD Doları gibi uluslararası alanda kabul görmüştür.

 

Duka (Latince ducatus) dük ile ilgili, dükün parası, düklüğün sikkesi manasında kullanılmış. Dukaların ilk kullanımı 1140 yılında Sicilya kralı 2. Roger’ın döneminde başlamış.

Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük …


Opak,
İng. opaque,
Frn. opaque.
Donuk Renk,
Mat (renk).

Parlaklığı olmayan,
Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük.
Şeffaf ve geçirgen olmayan.
Donuk, şeffaf olmayan, mat.
Işık geçirmez, ışın geçirmez.
Saydamsız,
Soluk.
Bulutlu.
Metalik olmayan oto boyası rengi.
Opak boyalar sürüldükleri zeminin ışığı yansıtmazlar

Opak kelimesinin diğer anlamları;
Anlaşılmaz,
Renksiz,
Mantıksız, sersem,
Mankafa,
Monoton.
Cin, peri gibi doğaüstü yaratık.
Elektrik ve sıcaklığı geçirmeyen.

Çinko …

Tutya,

Çinko.

İt. zinco

İt. cinque

İng. Zinc,

Arapça, tutya.

Simge, Zn.

Atom numarası 30,

Atom ağırlığı 65,37, 

Yoğunluğu 7,14 g/mL,

Erime noktası 420 °C,

Kaynama Noktası 907 °C

IIB grubu metalik element.

Asit ve alkalilerde çözünen, suda çözünmeyen, metalik element.

Mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya.

Bu elementten yapılmış.

Sert, mavimsi ak renkli olup pirinç yapımında ve galvanizlemede kullanılan bir metal.

Çinko elementi, insan vücudunda normal kemik oluşumu, büyüme ve hücre bölünmesi işlemlerini sağlar. Aynı zamanda üreme fonksiyonunun, beyin gelişiminin korunmasına katkıda bulunur.

Çinko kelimesinin diğer anlamları;

Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurma

Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını ilk olarak doldurduğunda kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz.

Sığırların dirsekten etli olarak ayrılmış kol kemiği.

Halk dilinde, Kavgacı, çok konuşan (kimse).

Emaye,

Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük …

Opak, (İng. opaque, Frn. opaque).
Donuk Renk,
Mat (renk).
Parlaklığı olmayan,
Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük.
Şeffaf ve geçirgen olmayan.
Donuk, şeffaf olmayan, mat.
Işık geçirmez, ışın geçirmez.
Saydamsız,
Soluk.
Bulutlu.
Metalik olmayan oto boyası rengi.
Opak boyalar sürüldükleri zeminin ışığı yansıtmazlar

Opak kelimesinin diğer anlamları;
Anlaşılmaz,
Renksiz,
Mantıksız, sersem,
Mankafa,
Monoton.
Cin, peri gibi doğaüstü yaratık.
Elektrik ve sıcaklığı geçirmeyen.