Eski Ahit’in ilk kitabı…

Tekvin,
Eski Ahit’in ilk kitabı.
Arapça, Tekvin, (ﺗﻜﻮﻳﻦ)
Arapça kevn, var olmak.
Arapça tekvіn, Yaratma, var etme.
Oluşturma, var etme, yaratış, yaratma.

Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes, Tevrat(Torah) ve Zebur’u da kapsar. Eski Ahit ve Yeni Ahit’in toplamı, Kitab-ı Mukaddes’i oluşturur.
Eski Ahit, Tanrı’nın Hz. Musa ile Sina’da yaptığı ahdi, Yeni Ahit ise İsa’nın havarileriyle son akşam yemeğinde yaptığı sözleşmeyi temsil etmektedir. Eski Ahitin en temel işlevi İsa Mesih’ in gelişini müjdeleyen ifadeler taşımasıdır. Eski Ahit ve Yeni Ahit Kutsal Kitap iki ana bölümden oluşur. Bunlar, Eski Ahit (Tevrat, Zebur) ve Yeni Ahit (İncil)’ten oluşur.

Eski Ahit’i oluşturan bölümler:
Musa’nın Beş Kitabı;
Tekvin veya Yaratılış.
Çıkış veya Mısır’dan Çıkış.
Levililer.
Sayılar veya Çölde Sayım.
Tesniye veya Yasa’nın Tekrarı.

Hıristiyan ermişlerine verilen san …

Aya,
Aya, (Roma)
Yunancası ἅγιος
Aziz (Erkek) ,
Azize (kadın) ,
Arapça kökenli aziz sözcüğü ermiş anlamına gelir.

Hıristiyan ermişlerine verilen san.
Hristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi.
Hristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı kişiler kilise tarafından aziz ilan edilebilir.

Dünyanın en büyük dinlerinden olan Hıristiyanlık bugün Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinden teşekkül eder.

Hıristiyanlık, İsa Mesih anlayışı üzerine temellenen bir inanca sahiptir. Yeni Ahid’de bulunan bu inanca göre İsa Mesih, tanrının oğlu ve insanlığın kurtarıcısıdır. Tanrı insanlığı günahtan kurtarmak üzere biricik oğlunu yeryüzüne göndermiştir.

Aziz, günlük kullanımda sevilen ve sayılan kimseleri tanımlamakta kullanılır.
Türkçede yaygın bir kadın ismi olan muazez, aziz sözcüğün dişi formudur.

Hıristiyanların en büyük bayramı …

Noel,
(Fr. noël),
Christmas,
Doğuş Bayramı,
Kutsal Doğuş,
Milat Yortusu,

Hristiyanların her yıl 25 Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yortu. Noel, Hristiyanlık’ta İsa’nın doğum günü olarak kutlanılır.
İsa (d. M.Ö. 8-2 – ö. M.S. 29-36).
İsa, Roma İmparatorluğu’nun Yahudiye eyaletinde kendisi de bir Yahudi olan Meryem’den dünyaya gelmiştir. Hristiyanlık’ta ve İslamiyet’te tanrı tarafından babasız doğduğuna inanılır. Soyu, üvey babası Yusuf’a göre tayin edilir. Buna göre soyu Davud peygambere dayanır. İslamiyet’e göre peygamberdir. Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. Hristiyanlık’ta Nasıralı İsa olarak da bilinir. Hristiyan kaynaklarında ve Kuran’da İsa Mesih olarak anılır.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel’i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, şu an kullanılan Gregoryen takviminin Katolik bir din görevlisi olan Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır.

Hristiyanların İsa’nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi denir ve 24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. Bu takvimlerde her pencerenin ardına resimler veya şekerlemeler gizlenir, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde advent mumları yakılır. Kiliselerde ve sokaklarda çocuklardan ya da yetişkinlerden oluşturulmuş korolar Noel ilahileri söylerler. İnsanlar Noel’den önceki özellikle hafta sonlarında Noel partileri verirler. Noel ağaçları süslenir, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır. Hediyeler alınır, tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel Baba’nın gelişi simgesel olarak canlandırılır. Birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonrası Noel Yemeği hazırlanır ve aile fertleri masa etrafında bir araya gelirler. Noel Yemeği ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber en yaygın olanı kızarmış hindi ve sosistir.

Bazı ülkelerde tatlı olarak yemekten sonra sunulan kekin (Noel pudingi) üzerine brendi dökülerek tutuşturulur.
Noel Baba, Noel gecesi çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi kişidir. Kökeni, Antalya’nın Kale (Myra) ilçesinde 4. yy’da yaşamış bir 4. yüzyıl Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola’ya dayanır. Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu’nda eşi ile birlikte yaşar. Elfleri ile birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri tüketirler.