Yurdumuzun denizlerinde de yaşayan bir balina türü…

Kuvier,
Cuvier,
(Ziphius cavirostris)
Gagalı balina.
Ziphius cinsinden, Gagalı balinagiller’dendir. Açık ve derin denizlerde yaşar.

Kaşalot, (Koca kafa, Moby Dick filmine konu olan)
Uzun Balina, (Denizlerin Tazısı, 50 km/h)
Minke, (Meraklı)
Kuvier (Kavgacı balina)
Mesoplodon,

Yurdumuzun denizlerinde yaşayan bir balina türü.
Sularımızda farklı karakterde yukarıdaki balina türleri yaşar.

Eski dilde “Araştırma, Merak” anlamında bir kelime ..

Tecessüs,
Eski dilde “Araştırma, Merak” anlamında bir kelime .
Arapça, Tecessüs, تجسس .
Araştırma.
Merak.

Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma.
Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı.

Tecessüs etmek, araştırmak.
Tecessüskar, Arapça تجسسکار ,
Mütecessis, kelimesinin anlamı Meraklı.
Tahassüs kelimesi gizli konuşulanları dinleme, kulak kabartma, bilgi toplama gibi anlamlara gelmektedir.

Tecessüs kelimesi, Araştırmak, Dikkatle bakmak, anlamındaki arapça “cess” kökünden türemiştir. Esasen “gözetlemek, bir haberi araştırmak, iyice öğrenmek” demektir. Ahlaki olarak bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmak demektir.

Düşmanın sırlarını öğrenip bilgi sızdıran kişiye casus denir. Tecessüs kelimesi her türlü gizli bilgi edinme, daha çok kötü maksatlı araştırmalar hakkında kullanılmıştır. Aynı tür bilgileri içerdiğinden iyi bir anlamı yoktur.