Mercan familyasına ait olan bir balık türü…

Melanur,
Melanurya Balığı,
Sargoz balığı.
Melani,
Minanir,
Melanar,
Latince, Oblada melanura,
İng. Saddled seabream.
İzmaritgillerden, Mercan familyasına ait olan bir balık türüdür.

Sparidae familyasından olan Melanurya balığı ortalama 20-25 cm. boyunda olup maksimum 30 cm. dir. Vücut yanlardan hafifçe basıktır. Yan çizgide 68-72 pul bulunur. Ağız küçüktür, kuyruk yüzgecinin sağ kısmının her iki tarafında koyu siyah bir leke bulunur. Vücudun üzerinde boyuna 7-8 tane siyah bant vardır. Vücudun üst tarafı siyah, alt tarafı gümüş rengindedir. Marmara, Ege ve Akdeniz’in 2-3 metre sığ sularında, su yüzeyine yakınlarda, fazla göç etmeden yaşar. Diğer mercan türlerinden farklı olarak, İzmarit ve Karagöz balığı gibi su altı bitkileriyle beslenen otçul bir balıktır. Karagöz ve izmarit balıkları gibi, bunun da, kuyruğunun kaidesinde siyah bir yolu vardır. Fakat azı dişlerinin olmaması ile onlardan ayrılır. Karagöz balığıyla aynı derinliklerde rastlanan sevimli bir küçük balıktır.