Yazı yazacak yer, okul …

Mektep,
Arapça مکتب‏

Okul,
Mektebe (Arapça: مكتبة)
Mektephane (Farsça: مكتب، مکتبخانه)
Mettap,
Okul, Mekteb,
Arapça, mekteb,
El- küttab,
Kottab, (Arapça, الكتَّاب )
Eski dilde okul,
Mekatib,
School,

Eğitim ve öğrenim görülen yer.
Yazı yazacak yer, okul.
Okuma ve yazmanın öğretildiği yer.
Osmanlılar’da çocuklara temel eğitimin verildiği yer.
Mekteb kelimesi arapça üzerinde birşey yazılan masa anlamında kullanılır.
Orjinal kelime yazmak anlamına gelen ketebe, kelimesinden türetilmiştir.
Eskiden argoda kerhane anlamında kullanılıyordu.