Ünlü denizci Seydi Ali Reis’in şiirlerinde kullandığı mahlas …

Katibi,
Seydi,
Seydi Ali Reis’in şiirlerinde Katibi ve Seydi mahlaslarını kullanmıştır.

Seydi Ali Reis,
(1498 – 1562),
Kaptan-ı Derya, Sinoplu, Osmanlı denizcisi.
Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini.
Seydi Ali Reis adıyla tanınan Türk denizcisi.
Denizciliğinin yanında coğrafya ve matematik bilgini olarak da ünlüdür.
XVI . yüzyılda bu konularda yetişen dünyadaki en ünlü birkaç bilim adamından biridir.
1562 yılında İstanbul’da öldü.