Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kağıdı…

Abadi,
Arapça: abadi.
Farsça: abadi,
İnce Hint kağıdı.
Devletabat şehrinde imal edilmesinden dolayı abadi adı erilmiştir. Hindistan’ ın Devletabat şehrinde imal edilen, kalınca, yarı mat, açık saman renginde, eskiden hattatların pek makbul tuttukları, ipekten yapılmış bir nevi yazı kağıdı.
Yazma kitap ve levhalarda kullanılan sarımtırak renkte, pürüzsüz, ipek kağıt.

Hattatlar tarafından kullanılan bir tür ipek kağıt.
Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kağıdı türü.
Kalınca ve açık saman renginde ipekten yapılan yarı mat bir kağıt türü.
Hattatlar tarafından kullanılır.

Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma…

Pata,
İtalyanca patta,
İspanyolca pata.
Fince: pata.
İngilizce; stalemate.
Oyunda berabere kalma.
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma.
Satrançta rakip üstün iken Şah çekmeden şah’ ın hareket edecek karesi ve hareket edebilecek figürünün olmamasına ve bu sonuçla maçın berabere bitmesi durumu.
Genellikle iskambil, satranç gibi oyunlarda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma durumu.

Pata sözcüğünün başka anlamları;
Patates.
Pençe, ayak.
Kaplar, kazan.
İskambil oyununda maça, batak.
Patlatılmış mısır.
El ile verilen selam.
El sallayarak verilen selam.
Gelinlerin verdikleri bir çeşit selam.
Peltek konuşan, kekeme, dilsiz.
Örme çarık.
Eşit, eş durumda.
Verilen sözü geri alma için.
Patlatılmış mısır.
Eşit, eş durumda.
Yüz, boyun ve sırt bölgesi kırmızı, uzun kuyruklu bir tür maymun.

Satranç oyununda, oyunu sonra erdiren hamleye verilen ad …

Şah Mat,
İngilizce, checkmate.
Satranç oyununda, oyunu sonra erdiren hamleye verilen ad.
Satrançta mat bir anlamda şah ve mat’ın kısaltılmışıdır.
Şah tehdidi altındaki, Şah hiçbir şekilde kendini güvenceye alamıyorsa oyun mat ile sonuçlanmış demektir. Kısaca mat edebilmek için önce şah çekmeliyiz. Şah şu aşağıdakilerden hiçbirini yapamıyorsa oyun mat ile sonuçlanmış demektir.
Şah çeken taşı almak
Araya taş kapatmak
Şah tehdidinden güvenli bir kareye kaçabilmek.
Satrançta, yüzden mat vezirin rakip şahın tam karşısına gelerek bir başka taşın desteğiyle oluşturduğu mattır. Sonuçta şah ve vezir yüzyüze gelirler. Bu mat türüne ölüm öpücüğü matı da denir. Bir de satrançta sıklıkla rastalanan Koridor Matı veya Arka Yatay Matı vardır.

Satrançta, her oyuncunun başlangıçta 16 taşı vardır:
Bunlar; Şah (1), Vezir (1), Kale (2), Fil (2), At (2), Piyon (8)

Hattatlar tarafından kullanılan bir tür ipek kağıt…

Abadi,
Arapça, (ﺁﺑﺎﺩﻯ)
Farsça Abadi,
İnce Hint kağıdı.
Hindistan’ın Devletabat şehrinde imal edilen, kalınca, yarı mat, açık saman renginde, eskiden hattatların pek makbul tuttukları, ipekten yapılmış bir nevi yazı kağıdı.
Hattatlar tarafından kullanılan bir tür ipek kağıt.
Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kağıdı türü.
Kalınca ve açık saman renginde ipekten yapılan yarı mat bir kağıt türü.

Hattatlar tarafından kullanılır.
Yazma kitap ve levhalarda kullanılan sarımtırak renkte, pürüzsüz, ipek kağıt.

Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük …


Opak,
İng. opaque,
Frn. opaque.
Donuk Renk,
Mat (renk).

Parlaklığı olmayan,
Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük.
Şeffaf ve geçirgen olmayan.
Donuk, şeffaf olmayan, mat.
Işık geçirmez, ışın geçirmez.
Saydamsız,
Soluk.
Bulutlu.
Metalik olmayan oto boyası rengi.
Opak boyalar sürüldükleri zeminin ışığı yansıtmazlar

Opak kelimesinin diğer anlamları;
Anlaşılmaz,
Renksiz,
Mantıksız, sersem,
Mankafa,
Monoton.
Cin, peri gibi doğaüstü yaratık.
Elektrik ve sıcaklığı geçirmeyen.

Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük …

Opak, (İng. opaque, Frn. opaque).
Donuk Renk,
Mat (renk).
Parlaklığı olmayan,
Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük.
Şeffaf ve geçirgen olmayan.
Donuk, şeffaf olmayan, mat.
Işık geçirmez, ışın geçirmez.
Saydamsız,
Soluk.
Bulutlu.
Metalik olmayan oto boyası rengi.
Opak boyalar sürüldükleri zeminin ışığı yansıtmazlar

Opak kelimesinin diğer anlamları;
Anlaşılmaz,
Renksiz,
Mantıksız, sersem,
Mankafa,
Monoton.
Cin, peri gibi doğaüstü yaratık.
Elektrik ve sıcaklığı geçirmeyen.

1 2