Türk kadınlarının giydiği bir tür ferace…

Türkani,
Türk kadınlarının giydiği bir tür ferace.
Dürraa,
Üste giyilen önü açık bir elbise, ferace.
Eskiden giyilen bir tür ferace.
Dürraa,
Türkani,
Eskiden Türk kadınlarının giydikleri bir çeşit ferace.
Arapça ferace, (فراجه).

Kadınların sokakta giydikleri, mantoya benzer, arkası bol, yakasız, çoğu kez eteklere kadar uzayan üst giysisi.
Dervişlerin giydiği bol bir tür hırka.
Osmanlı ülkelerinde, kadınların çarşaftan önce sokakta giydikleri üstlük.
1848 yılından sonra ilmiye sınıfının giydiği bol yenli uzun giysi.

Yer’in kabuk ile manto arasındaki sınırı…

Moho,
Mohorovicic Süreksizliği.
Kabuk ile manto arasındaki sınıra Mohorovicic Süreksizliği (Moho) denilir. Bu kesimde yoğunluğa bağlı olarak sismik P dalgalarının hızı litosferde 7,2 km/s iken, mantonun üst kısmında 8,1 km/s’ye çıkar. Yer’in kabuk ile manto arasındaki sınırı.

Yer kabuğu, Taş küre veya litosfer;
Yerküre’nin en dış kısmında bulunan yapıdır. Granitik yer kabuğunda silisyum ve alüminyum elementleri hakimdir. Bu nedenle daha hafiftir; yoğunluğu 2,7-2,8 g/cm3 arasında bulunur. Yer kabuğunun üst kısmını teşkil eder. Bazaltik yer kabuğunda silisyum ve magnezyumlu unsurlar hakimdir.

Su geçirmeyen yünlü ya da pamuklu bir kumaş…

Gabardin,
Gabardine.
Bükme yünden üretilen kabarık kumaşlardır.

Dayanıklı bir yapıya sahiptir ve su tutmaz. Sık dokunmuş bir tür ince yünlü veya pamuklu kumaş olan gabardin bu özelliği nedeniyle yaygın olarak yağmurluklarda kullanılır.

Su geçirmeyen kumaştan yapılmış reglan pardösüye de denir.

Serj
Şayak,

İnce, sık, tersi yüzünden aynı olarak dokunmuş iki yüzü de ince damarlı bir kumaştır.

Gabardin,
Serjden daha kalındır. Tersi ve yüzü aynı olup damarları belirgindir. Dimi örgüyle dokunmuş ama çözgüsü veya atkısı normalden çok daha sık olan yünlü veya pamuklu kumaş. Dokusunun sık ve çapraz oluşu dolayısıyla kolay su geçirmediği için, manto, pardösü ve yağmurluk gibi giyecek eşyası yapılmasında kullanılır.

Gabardin, 2/1 dimi örgüde dokunan, çözgünün baskın olduğu ve dik dimi etkisi gösteren bir pamuklu kumaştır.

Pantolonluk ve trençkot olarak 40/2 – 48/2 Ne çözgü, 20/1 – 24/1 veya 40/2 – 48/2 Ne atkı ipliği kullanılarak elde edilir.

Kaliteli bir gabardin kumaşta 75/2 Nm kamgarn çözgü, 60/2 veya 80/2 Ne pamuk atkı, cm.’de 40 çözgü, 35 atkı sıklıklarda ve 2/2 dimi örgüde dokunur.

Pamuk atkı çile boyalı ipliktir ve kumaşa top boyama uygulanır.

İnce bir kaliteli pamuklu gabardinde ise atkı ve çözgüde 80/2 Ne iplik, cm.’de 64 çözgü, 30 atkı sıklıklarında kullanılır. Kalın gabardinlerde 30/2 iplikler de kullanılmaktadır.

Dikenli deniz salyangozu …

İskerlet.
İt. scarlatto
Lat. Murex

Dikenli salyangoz.
Dikenli deniz salyangozu.

Dikenli Deniz Salyangozu, iskerlet su ürünleri kapsamında yer alan bir hayvan türüdür. Dikenli deniz salyangozunun vücudu yumuşaktır. Deniz suyunun tuzluluğundan faydalanarak yaşamını devam ettiren karın kısmından bacaklı olan bu hayvan yumuşakçalar içerisinde ön planda tutulur. Tehlikelere karşı kabukları sayesinde korunurlar.

Gövdesini kaplayan diken yapılı kabuğu, beyaz ve krem rengindedir. Dikenli kabuğun iç tarafında “Manto” denilen ince doku tabakası mevcuttur. Denizde bulunan organik maddeleri süzerek beslenir. Üreme ile çoğalırlar. Deniz altında yaşayan ağaççıklar ve kaya aralarında yaşar. Görsel açıdan farklı bir şekli olan dikenli deniz salyangozu süs eşyası olarak değerlendirilir. Ayrıca deniz kabuğu sevenlerin koleksiyonlarının içerisinde yer alan bir kabuklu hayvandır.

Yumuşakçalar sınıfındaki dikenli deniz salyangozu vücudunda bol su barındurdığı için kara alanında yaşam için tuzlu suya ihtiyaç duyar.

1 2