Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük …


Opak,
İng. opaque,
Frn. opaque.
Donuk Renk,
Mat (renk).

Parlaklığı olmayan,
Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük.
Şeffaf ve geçirgen olmayan.
Donuk, şeffaf olmayan, mat.
Işık geçirmez, ışın geçirmez.
Saydamsız,
Soluk.
Bulutlu.
Metalik olmayan oto boyası rengi.
Opak boyalar sürüldükleri zeminin ışığı yansıtmazlar

Opak kelimesinin diğer anlamları;
Anlaşılmaz,
Renksiz,
Mantıksız, sersem,
Mankafa,
Monoton.
Cin, peri gibi doğaüstü yaratık.
Elektrik ve sıcaklığı geçirmeyen.

Talih ..

Şans,
Baht,

Talih,
Arapça, حظ
Farsça Tali kelimesinden türetilmiştir.
Kader, Kısmet,
Uğur,
Felek, Alın yazısı.
İkbal.

Piyango,
İng. lottery
Frn. loterie
Alm. Lotterie
Rusça. лотерея
Totem,

Şans, Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih.
Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.
Bir olayın olabilirliği.

Ülkemizde Milli Piyango biletlerinin satıcısı olan Nimet Abla gişesinin uğurlu olduğuna inanılır. Bahçekapı bileti olarak satılan biletlere ikramiye çıktığına rivayet edilir.

Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük …

Opak, (İng. opaque, Frn. opaque).
Donuk Renk,
Mat (renk).
Parlaklığı olmayan,
Donuk renkli otomobil boyaları için kullanılan sözcük.
Şeffaf ve geçirgen olmayan.
Donuk, şeffaf olmayan, mat.
Işık geçirmez, ışın geçirmez.
Saydamsız,
Soluk.
Bulutlu.
Metalik olmayan oto boyası rengi.
Opak boyalar sürüldükleri zeminin ışığı yansıtmazlar

Opak kelimesinin diğer anlamları;
Anlaşılmaz,
Renksiz,
Mantıksız, sersem,
Mankafa,
Monoton.
Cin, peri gibi doğaüstü yaratık.
Elektrik ve sıcaklığı geçirmeyen.