Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer…

Muteber,
Arapça muteber, (ﻣﻌﺘﺒﺮ).
Arapça, tecrübe etmek, ibret almak, değer vermek anlamındaki itibar sözcüğünden türetilmiş.
Saygı gören, hatırı sayılır, saygın, itibarlı.
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer.
İnanılır, güvenilir.
İtibar gören.
İtibarlı.
Değerli.
Beğenilen.
İnanılır, güvenilir, itimat edilir
Üstün ve değerli kabul edilen, makbul
Yürürlükte olan, geçerli, geçer.
İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen.
Geçerli, itibar edilen.

İslamiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan, pis …

Mundar,
Farsça, Murdar.
Pis. Kirli.
Mülevves.
Bulaşık, bulaştırılmış.
Temiz olmayan.
Arapça mundar, ملوث
Kirli.

İslamiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan.
Cenabet,
Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış (kimse).
Dini kurallara uygun olarak kesilmemiş olan (hayvan).

Halk dilinde, murdar.
Pis, sevimsiz.
Bir şeyi ziyan etmek, bozmak
Bazı yörelerde, mındar da denir. Eti yenmez, mısmıl olmayan hayvan demektir.
Murdar getmek deyimi, eti yenilen hayvanların kesimden önce öldüğünü ifade ediyor.

Azerice iğrenç,

Mısmıl,
Halk dilinde, Musmul,
Arapça, mısmıl, طاهر
Beğenilen yada iyi yapılması istenen anlamındadır.
Eti yenilebilen, murdar olmayan (hayvan).
Murdar olmayan.
Makbul, helal.

Kefal balığının yavrularına verilen ad …

Gamit,
Ganbut,
Kefal balığının yavruları.
Kefalin küçüğü.
Kefalin yavrusudur.
Levrek gibi balıkları avlamak amacıyla canlı yem olarak kullanılır.

Kefalgiller (Mugilidae).
Tropikal ve ılıman bölgelerin deniz ve tatlı sularında yaşar.
Vücudu iri pullarla örtülü, çift sırt yüzgeçli, otçul bir balıktır. Sırtı gri, karın tarafı gümüşi beyazdır. Uzunlukları 25-90 cm arasında değişir. Eti makbul olup avlanması güçtür. Kefal 15-16 yıl yaşar.

Türkiyede sularımızda yaşayan türleri;
Has kefal-Gambot-Topan Kefal, Bıldırcın Kefali, Dudaklı kefal, Altınbaş kefal-Sarı yanak-Sarı kulak, Topbaş kefal, Polatarina, İlirya – İnce dudak-Ceyran, Çulara kefali, Mezopotamya kefali, Mavraki.

Kefal, çevik ve kurnaz bir balık olduğundan olta ve ağla yakalanması zordur. Genellikle serpme ve çöktürme ile avlanır. Japonya, Çin ve son yıllarda İsrail’de havuzlarda sazan balıklarıyla beraber kefal yetiştirilmektedir. Küçük kefal yavruları, denize dökülen nehir ağızlarında küçük bir ağ ile yakalanır. Koruyucu mukoza örtülerini zedelememek için elle dokunulmadan kovalarla, depo tanklarına aktarılırlar. Yavrular tanklardan havuzlara aktarılırken her iki ortamın sıcaklığına dikkat edilmelidir. Havuzlar zengin alg (yosun) ihtiva etmelidirler.

Gamit ayrıca zayıf kişiye denir.

Moritanya’da zayıf kadınlar makbul sayılmadığı için, kadınların şişmanlamak için uyguladıkları küre verilen ad …

Gavaj,
Gavage,
Moritanya(Mauritania)’da zayıf kadınlar makbul sayılmadığı için, kadınların şişmanlamak için uyguladıkları küre verilen ad.
Atlas Okyanusu kıyısında olan Batı Afrika ülkesi Moritanya‘da şişman kadın, toplumda zenginliği ve gücü temsil ediyor. Moritanya’da en güzel kadınları en şişman olanlardır.

Toplum içinde zayıf kadınlara, yiyecek ekmek bile alamayacak kadar fakir gözüyle bakılıyor. Bu nedenle şişman kadının güzel ve güçlü kabul edildiği bu ülkede genç kızlar zorla besleniyor.

gavage

Bu uygulanan küre Gavaj(Gavage) denir. Kendi kendine obezite salgını olarak bilinir.

Bu kür uygulamasında genç kızlar güne deve sütü içerek başlıyor ve keçi eti yiyerek devam ediyor. Aileler şişmanlamak istemeyen genç kızlara da zorla yemek yediriliyor. Moritanya’da güzelleşmek için şişmanlamak isteyen kadınlar, kilo aldırıcı, iştah açıcı ilaçları kullanıyorlar.

Moritanya’da şişman kadın zengin ve itibarlı olarak görülürken, zayıf ve sıska kadına ise birçok bölgede “utanç vesilesi” olarak bakılabiliyor.