Yurdumuzun tatlı sularında yaşayan bir balık …

Acıbalık, (Rhodeus Seiceus Amarus). Trakya, Marmara ve Karadeniz’de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. İlik balığı, Gördek, Liparida gibi isimlerle de bilinir.

 

Afanyus (Aphanius), Tatlısularda yaşayan kemikli bir balık. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir.

 

Ak levrek, Perki, Tatlı su levreği.

Ankara Çamurbalığı, İç ve Doğu Anadolu’nun göl ve akarsularında yaşar.

Aynalı Sazan, (Cyprinus Carpio),

Bıyıklı balık, Bıyıklı sazan,

Bodur yayın, Eti çok lezzetli bir balık.

Büyükbaş kayabalığı, Trakya ve Karadeniz kıyılarına akan nehirlerde yaşar.

 

Cağana, Tatlısu yengeci.

 

Çamur sazanı (Siyah sazan da denir.)

Çapak balığı, (Bodur Çapak, Ak Çapak),  Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde yaşayan bir tür sazan türünden bir balıkdır.

Çapaki, Çapak balığına verilen başka bir ad. 

Çılpık, Bir çeşit tatlı su balığı. 

Çıplak sazan, Deri sazanı da denir.

Çim sazanı,(Amur). Çim sazanına ot sazanı da denir.

Çörüş balığı, Tatlısularda yaşayan sazana benzer pullu ve kılçıklı bir balık.

Dağ alabalığı, Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi yöresinde daha çok vardır.

Dere alabalığı, Eti Lezzetli bir balık.

Dere kayabalığı, Eti lezzetli bir balık.

Dere pisisi, Nehirlerin deniz karışımı acısu bölgelerinde veya akarsuların daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. Akdeniz’de fazla rastlanır.

Dikence, Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin deniz karışımı acısu bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Tatlı sularda yaşayan küçük bir balık.

 

Eğrez (Egrez) balığı, Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller Bölgesi’nde yaşar. Yöresel adı köçet balığıdır. Esassen çim sazanıdır.

 

Gambusya, Anavatanı ABD.

Gocut balığı, Sazan balığına Ahlat ilçesinde verilen ad. 

Gökkuşağı alabalık,

Göl alabalığı,  

 

 

Gördek, (Fr. Bouviere commune). Kızılgöz ailesinden olup sakin ve derin sularda yaşar.

Gümüş, Denizlerimizde yaygın olan gümüş balığının Sapanca, İznik ve Köyceğiz göllerinde yaşayan bir türü de vardı.

Gümüş havuzbalığı, Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır.

Gümüş sazan, Eti yağsız ve lezzetlidir.

Havuz balığı, (Carassius carassius),

Horozbina, Bu balığın çıplak ve pulsuz derisi yapışkan bir sıvıyla kaplıdır.

 

İlik balığı, Acıbalık veya gördek balığı dediğimiz balıktır.  İlik balığına museviler Liparida derler. İznik civarında ise kepekleme adı ile anılır.

İnci balığı, İsmini, pullarından yapay inci üretilmesinden alır. Orta Anadolu’da Gökçe, Van ve civarında ise Darah ismiyle bilinir.  

İsrail sazanı, (Carassius Gibelio).

Kababurun, Karaburun sazan balığıdır. Çeşitli türleriyle ülkemizde çok yaygındır.

Kadife Balığı,(Yeşil Sazan). Eti lezzetli bir balık.

Kambur sazan, Eti çok kılçıklı ve lezzetli pullu bir balık.

Karaburun sazan, Karaburun, Mezopotamya’da Şebbot Balığı olarak adı geçer.

 

Karakeçi, (Lat. Barbus fluviatilis, İng, Barbel). Tatlı sularda yaşayan sazana benzer kemikli bir tatlısu balığıdır.

 

Karaman,

Kayabalığı,

Kefele,(Bekir, Kasna). Pullu bir tatlısu balığı.  

Kellen, Yurdumuzun akarsu ve göllerinde de yaşayan bir sazan balığı türüdür.

Kepekleme, İlik balığına İznik’ te verilen isimdir. İlik balığı kepeğin buğusunda pişirildiğinden dolayı bu isimle anılır.

Kepenez (Beledi), Tatlısu kefali.

Kırmızı havuzbalığı, Çin’de ve Japonya’da üretilen türleri vardır.

Kızılgöz, Kızılgöz Balığı, Tatlısularda yaşayan bir tür kemikli balık.

Kızılkanat, Eti lezzetli, fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir.

Kocaağız, (Sis balığı), Fırat ve Dicle nehirlerinde yaygındır.  

Koi sazanı,

Kolyoz balığı, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşayan eti lezzetli bir balık.

Küçük kayabalığı, 

Levkit balığı, Karadeniz’in doğu ve batısıyla Trakya’daki nehirler ve bu nehirlerin denizle karışımı acısu bölgelerinde yaşar.

Levrek, Beyaz ve lezzetli eti taze olarak tüketilir. Olta avcıları için de değerli bir balıktır.

Lota, Tatlı suda yaşayan gelincik balığı.

Mahsi, Aynalı sazana Güneydoğu’da verilen ad, Yabancı demek anlamındadır.

Mini inci balığı, (Noktalı incibalığı), Karadeniz, Trakya ve Marmara’daki akarsularda yaygındır.

Morina, (Büyük Mersin Balığı, bilimsel Adı, Huso huso). Godus cinsi balıkların genel adıdır. Tatlı su balıklarının en büyüğü olarak bilinir. Eti yoğun, hafif tadı, düşük yağ içeriğiyle ünlü bir balıktır. Sonbaharda nehirlerin iç ve üst kısımlarına yumurtlamak için girerler. İlkbahar sonu, taşlık ve çalıların üstüne yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrular denize doğru giderler.

 

Pullu Sazan, (Asıl sazan), Sportif avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurt ve diğer hayvanlarla beslenir. 

Sardalya, Rusya’nın Abrau Gölü’nde bulunmuştur. Ülkemizde Ulubat ve İznik Gölünde de yaşamaktadır.  Ringa/Tirsi türünden eti lezzetli bir balık.

Sarı Hani, Tatlı su levreğine yakın oval gövdeli, kemikli bir balık. Sarı sazan,

Sazan, Kefele, Kasna, Bekir, Mahsi sazangillerden balıklardır.

Siraz, Ahlat yöresinde Gocut balığı denir.

Siyah sazan, (Çamur Sazanı). Eti lezzetli olup kumlu sularda yaşar. 

Som, Kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, irice bir balık.

Somon, (Salmo salar), Anavatanı Kuzey Amerika’dır.

 

Sudak, Salya, (Lucioperca lucioperca), Tatlı suda yaşayan beyaz etli bir balık, Alman levreği. 

 

Şaput, Fırat ve Dicle ırmaklarında yaşayan yayınbalığına verilen ad.

Şebbot balığı,  Mezopotamyada karaburun sazan balığına verilen ad.

Tahta balığı, Sazangillerden eti lezzetli bir balık.

Taranga, Bir tür tatlı su balığı. Halk dilinde Tatlısu levreğine verilen ad. Rumca adı Perki olup, Bargam, Kalinos olarak da bilinir.

Taşaltı balığı, Eti gevrek ve lezzetli, kuvvetli akan dere ve ırmaklarda, taşlar arasında yaşar.

Taş ısıran balığı,

Tatlısu kefali,

Trakya levreği, Eti lezzetli bir balık.

Turna balığı, Tatlısu balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır.

 

Yayın, Akarsu ve göllerde yaşayan, eti lezzetli, balıkların en büyüğü ve en uzun yaşayan cinsidir. Halk arasında ve yöreye göre Gelebicin, Galyanos, Gılyanus,Yılanus, Kelebek, Atbalığı, (Su aygırı), Karabalık, Ağzıbüyük olarak bilinir.

Yılan balığı,