Tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş, (takı vb.). ..

Telkari,
Farsça, Telkari, (ﺗﻞﻛﺎﺭﻯ).
(Filigre)
Tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş.
Gümüş veya altını ince teller durumuna getirip örerek yapılan (takı vb.).
Gümüş veya altın tellerden yapılmış motiflerle süslü.
Gümüş veya altın tellerin, madeni evani vb. üzerine sanatkarın tasarladığı şekilde yerleştirildikten sonra kaynakla kaynatılması sonunda ortaya çıkan iş. Gümüşün ince bir tel haline geçirilerek birbiri içinde örülüp desen meydana getirerek lehimlenmesi işine telkari denir.

Mardin yöresine ait bir gümüş işleme sanatıdır.
Ayrıca Ankara’nın ilçesi olan Beypazarı’nda telkari sanatı geliştirilerek, altın ve gümüş takıda değişik süsleme ve desenlerle günümüze kadar getirilmiştir.

İnce altın ya da gümüş tellerin kıvrılarak, sarılarak ya da örülerek çeşitli desenler oluşturacak biçimde düzenlenmesi ve birbirlerine ya da metal bir zemin üzerine lehimlenmesiyle yapılan dantele benzeyen kafes işidir. Genellikle spiral şekilli helezonlar, S şeklinde sular, armut, mekik ve gül motifleri kullanılır.

Özellikle; bilezik, küpe, broş, kemer gibi takılar ve tas, ayna, kül tablası, küçük mücevher muhafazası gibi eşyaların yapımında bu teknik kullanılmıştır. En yaygın olarak yapılan Ful küpeler, önce alt kısmı sonra üst kısmı yapılır ve daha sonra üst kısmı bombelenerek alt kısmın üstüne kaynatılır. Arkeolojik buluntular Mezopotamya’da bu tekniğin M.Ö. 3000 yılında, Anadolu’da ise M.Ö. 2500 yılında kullanıldığını göstermektedir.