Dilsiz …

Ebkem,
Lal,
Dilsiz,
Tat,
Ahraz,
Konuşamayan,
Konuşma engelli, konuşamayan, ahraz, lal.

Bi zeban;
Sarayda hazine, kiler ve seferli koğuşlarında üçer, dörder tane bulunan ve sürekli olarak padişahın kapısında nöbet tutan sağır ve dilsiz kimse.

Kekaç;
Konuşma merkezi veya konuşma organlarının doğuştan arızalı olması sebebiyle veya hiç işitmediği için konuşamayan (kimse), lal, ebkem.

Mecaz anlamda, Ses çıkarmayan, sessiz olan (kimse).
Sessiz, susmuş.