Yüzüklerin çapını ölçmekte kullanılan kesik koni biçimindeki alet.

Malafa,
İng. Mandrel,
Frn. Mandrin.
Kuyumcuların yüzük ve bileziklerin çapını ölçmekte, düzeltmekte ve genişletmede kullandıkları konik yapıda el aleti.
Kuyumcuların yüzük düzeltme ve yüzük numarasını saptama aracı.
Yüzüklerin çapını ölçmek için kuyumcuların kullandıkları kesik koni biçimindeki ölçü çubuğu.
Bursa, Aksaray, Niğde yöresinde; Kuyumcuların yüzük düzeltme ve yüzük numarasını saptama aracı için kullanılan tabir. Yüzüklerin çapını ölçmekte kullanılan kesik koni biçimindeki alet.

Malafa sözcüğünün diğer anlamı:
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aleti.
Bütün iş parçaları iki punta arasında torna edilemez.
Bazı parçalar malafa denilen çubuklar üzerine alınarak torna edilirler.
Üzerinde çalışılacak parçayı ya da bir aracı takım tezgahına bağlamaya yarayan parça.
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aleti.

Malafalar iki punta arasında iş bağlamaya yaradıkları gibi aynalar ile puntalar arasına bağlanarak da kullanılabilir. Çeşitli dişliler, ortası delik parçalar, rondela, kasnak gibi iş parçaları ortalarındaki deliklerle bu malafalara geçirilerek torna edilir.

Bir madeni alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimi …

Milyem,
Fr. milliame
Lat. millesimus
Binde biri anlamındadır.
Milyem, alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimidir.
Kuyumcularda değerli metaller saf halde kullanılmıyor. Genelde, bu değerli metaller yardımcı metallerle alaşım yapılarak kullanılır.

Alaşımın yapılmasında esas amaç külçe içindeki saf metal miktarının istenilen oranda değiştirilmesi oluyor. Alaşımın içersindeki saf metal miktarının azaltılmasıyla ürünün daha az maliyetle üretimi sağlanıyor. Saf metale renk, dayanım, işlenebilme özelliği gibi bir takım özellikler kazandırılıyor.

Altın saflığının 1000 üzerinden değerlendirilmesi olarak hesaplanır. Bu değerin net hesaplanması için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf halinin kütlesi toplam kütleye bölünerek çarpılmaktadır. Milyemi, örnekle açıklayacak olursak; 995 milyem demek, sahip olduğunuz altının binde 995’ inin saf altın olması demektir.

Tarih boyunca insanların hayatında çeşitli şekillerde var olan altın, ilk kez Mısır’da plakalar halinde inceltilip kesilerek şekil verilen altınlar, para (sikke) yerine kullanılmıştır. Günümüzde ise altın, hem bir yatırım aracı hem de mücevher olarak hayatımızda önemli bir yere sahip.
Ne amaçla olursa olsun, çoğumuzun altın alırken dikkat ettiği bazı benzer özellikler var.

Altın’da ayarlar ve milyem miktarları;
14 ayar; 585 milyem
18 ayar; 750 milyem
22 ayar; 916 milyem
24 ayar; 995 milyem

Has 24 ayar saf altını ifade eder. Altın bu hali ile kullanılamaz, çok yumuşaktır. Bu nedenle, çeşitli maden katkıları ile (alaşımlar) serleştirilir. Biz bu alaşımları ayar olarak biliyoruz. Ancak, piyasadaki çeşitli ayarlara ilişkin para işleri konuşulurken, her şey saf altına (dolaylı olarak parasal değerine) çevrilir.

Milyem kelimesinin başka anlamları;
Milyem, bir çemberin 1/6400’ünü gören merkez açı olarak tanımlanan açı ölçüsü birimi. Dairenin 6400 eşit parçaya bölünmüş yaylarından her biri bir milyemdir. Milyem dereceden çok daha hassastır ve 1 milyem 0,05625 dereceye karşılık gelir. Bu açı ölçü birimi sadece topçuluk ve radar sistemleri gibi askeri gayeler için kullanılır. Bunun haricindeki mühendislik ve okullardaki matematik (geometri) derslerinde kullanılmaz.

Milyem cetveli: (Askeri terim) Topçulukta, açısal uzaklıklar üzerinde bir ileri gözetleyicinin kaba tahminler yapmasını sağlayan cetvel.

Eskiden çeyrek altına verilen ad …

Rubiye,
Rubiyye,
Rubye,
Arapça, rubiye, (ﺭﺑﻌﻴّﻪ)
Eskiden çeyrek altına verilen ad.
Arapça, dörtte bir manasındaki rubi kelimesinden rubiyye olarak türetilmiştir.

Eskiden kullanılan altın paranın dörtte biri, çeyrek altın.
Bu gün, çeyrek altın, kulpsuz haliyle 1.75 gram ağırlığa sahip olan çeyrek altın, ata lira olarak da bilinen Cumhuriyet Altın’ın dörtte biri kadardır. 22 ayar olarak üretilen çeyrek altının 1.6065 gramı saf altındır. Çapı 18 mm olan çeyrek altının fiyatı, içerdiği 24 ayar altın miktarına göre belirlenip üzerine işçilik ücreti eklenerek satışa sunulur. Çeyrek altın fiyatlarının kuyumcudan kuyumcuya değişmesinin sebebi işçilik fiyatlarındaki farklılıktır.

Sarı altın üzerine yeşil altınla yapılan süsleme …

Zerenderzer,
Zerender-zer,
Tezhipte kullanılan bir tekniktir.
Sarı altın üzerine yeşil altınla yapılan süsleme.

Farsça, zer ( زر ) altın anlamında olup bu kökten türetilmiştir.
İki veya tek renk altının mat ve parlak şekillerinin kullanıldığı klasik tezhip tekniğine zerenderzer denir.

Zerendud; Ezilmiş varak altının zer mürekkep haline getirilmesiyle beyaz veya renkli bir kağıda fırça ile sürülerek hazırlanan eserlere denir.

Zer-ender-zer sözcüğü altın içinde altın anlamındadır. Altını parlak ve mat tonda kullanmak yoluyla yapılan süsleme ve bezemelere denir. Desen zemininde mat, sap ve yapraklarda parlatılmış altın tercih edilir. Zerenderzerlerde sarı ve yeşil iki renkli altın kullanılır. Bazende aynı renk altının farklı tonları kullanılarak zerenderzerler yapılabilir. Sulu altın denilen zermürekkep ile de süsleme ve bezeme sanatı icra edilir.