Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir tür pamuk …

Akala,
Bir çeşit pamuk.
Pamuk çekirdeği.
Amerikan pamuğu.
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir tür pamuk. Son zamanlarda ülkemizde ekilmeye başlanan bir pamuk cinsi. Adını Meksika’daki Akala şehrinden alan, açık kozalı ve yüksek verimli bir pamuk türüdür.

Türkiye’ de ekimine 1940 yılında başlanmıştır. Yaygın olarak üretilen bu tür yağmura dayanıklı değildir. Bu nedenle olgunlaşır olgunlaşmaz toplanması gerekir.

Pamuk;
İngilizce: cotton.
Fransızca: coton.
Pamuk bitkisi kök, sap, yaprak, çiçek ve tohumdan oluşmaktadır. Tür ve varyetesine göre 60-120 cm, boyunda, gövdeleri dik ve dallanmıştır. Yapraklar uzun saplı ve parçalıdır. Çiçekler saplı ve yaprakların koltuğunda tek tek bulunur. Meyve, olgunlukta açılan veya kapalı kalan, 3-5 gözlü bir kapsüldür. Bu kapsüle koza da denir. Pamuk tohumu, etrafındaki bu tüy veya liflerle beraber kütlü adını alır. Toplama işleminden sonra, kütlü halindeki pamuğun koza ve çekirdeğinin özel makineler aracılığı ile elyaftan ayrılması işlemine çırçırlama (ginning) denir. Çırçırlama işleminin asıl amacı; pamuğun iplik üretiminde kullanılmaya hazır hale getirilmesidir. Çırçırlanarak içindeki koza ve çekirdeklerinden ayrıştırılan pamuk lifleri preslenerek balya haline getirilir.