Ayak bileğine takılan kalınca bilezik …

Mengel,
Halhal,
İncik bileziği,
Ayak bileziği,
Ayak bileğine takılan kalınca bilezik.
Ayak bileğine süs olarak takılan bilezik, incik bileziği, halhal.
Farsça, mengel, (ﻣﻨﮕﻞ)
Arapça, menkel sözcüğü, bukağı anlamındadır.

Bukağı’nın anlamı ise atların kaçmalarını, çifte atmalarını önlemek için ayağına vurulan demir halkalı köstekdir. Ya da eskiden mahkumların ayaklarına takılan ve ucuna pranga bağlanan demir halka, künde olarak kullanılan bir sözcüktür. Menkel sözcüğünden türetilerek mengel olarak kullanılmaktadır.

Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan aygıt …

Parakete,
İtalyanca, barchetta.
İngilizce: log chip
Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan aygıt.
Geminin hızını ölçmek için denize atılarak kullanılan alet.

Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç.
Gemi hızını ve aldığı yolun miktarını gösteren cihaz.
Teknenin saatteki hızını knot birimi ile ölçmeye yarayan cihaz.
Gemi teknesinden elle veya sabit bir delikten sarkıtılan cihaz, parakete, tekne altındaki akan suyun hızına bağlı olarak çalışır.

Parakete kelimesinin diğer anlamı;
Uzun ve çok iğneli balık oltası parakete.
Üzerinde yüzlerce iğneli köstek bulunan uzun balık oltası.

İzmaritgillerden bir balık …

İspari,
İsparoz,
Sarpa,
Çitari,
Küpes,
Trança,
Çopirina,
Melanurya Balığı
(Melanur, Melani, Minanir, Melanar)

İzmaritgillerden bir balık cinsi …
İzmarit Balığı (Macna smaris).

İsparoz,
(Diplodus annıüaris)
İspari, karagöz balığının yakınıdır. İsparoz balığı, isparya veya ispari olarak bilinir. Vücudu yanlardan basık, elips şeklindedir. İri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmer renktedir. Vücudu gümüşi beyaz renktedir. Karın yüzgeci sarı renktedir. Kuyruk kısmında siyah benek vardır. Ağzı küçük ve kuvvetlidir. Bu özellikleri ile karagöz balığına benzer.
Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur. Yazları kıyılara sokulur kışları 90-100 metre derinlere çekilir. Esas olarak karagöz, ve lidaki gibi balıklar avlanırken ispari de rastgele oltaya takılır. Oltacılık dışında ispari nadiren de olsa uzatma ve fanyalı ağlarla da yakalanabilir. Sayıca fazla olmadığından ve çok avlanmadığından ekonomik değeri yoktur denebilir. Eti lezzetli sayılır.