At ya da deve yavrusu …

Taylak.
Halk dilinde.
At veya Deve yavrusu.
At ya da deve yavrusu.
Yeni doğmuş at yavrusu.
Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu.
Bir yaşında at yavrusu.
Dört yaşında at.
Binilmeye alıştırılmamış at.
Çok güçlü ve iri hayvan.

Deve yavrusu.
Üç ya da dört aylık tavşan yavrusu.
Henüz yük vurulmamış genç deve.

Esasen Deve yavrusuna, köşek denir. Köşek 1 yaşına kadar olan yavrudur.
Kürük kelimesi de bazı yörelerde kullanılır. Ayrıca deve yavrusu anlamında şütürpeçe denir. Başkaca Deve yavrusuna, Buduk, Çal, Dorum, Köşek, Potuk, Potlak, Torok gibi adlarda yörelere göre verilmektedir.

Üç yaşına kadar olan at yavrusuna Tay denir. Vezirköprü-Samsun yöresinde Taya Tilak adı verilir. Bir yaşına kadar olan yavru atlara kulun denir.

Ayrıca halk dilinde bazı yörelerde Ergenlik çağına girmiş kızlar için de Taylak kelimesi kullanılır. Ayrıca yaramaz çocuklara da taylak denir.

http://www.bulmacabul.com/2011/08/halk-dilinde-taya-verilen-ad.html
http://www.bulmacabul.com/2009/04/deve-yavrusuna-verilen-ad.html?q=deve