Güvercingillerden korularda yaşayan, eti için avlanan bir kuş. ..

Üveyik,
(Streptopelia turtur)
İngilizce, turtle dove.
Fransızca,tourterelle commune.
Güvercinlerden, korularda yaşayan, eti için avlanan, boz renkli bir kuş .
Halk dilinde, efeyik biçimi de kullanılır.
Kıbrıs’ta güveyik olarak geçer.
Yabani kumru.

Güvercingiller (Columbidae) familyasından eti için avlanan, kumrularla akraba olan ürkek bir av kuşudur. Bıldırcın gibi göçmen bir kuştur. Ön Asya ve Kuzey Amerika’da ormanlarda yaşarlar. Nisan ayından sonra Trakya’ya gelirler, Eylülden sonra da güneye göç ederler. Tanelerle (Ayçiçeği gibi), ot ve tahıl tohumlarıyla beslenirler. Bazıları meyveleri de yer. Bu kuşların boyları 30 cm kadar uzunluktadır. Üveyik kuşları tek eşlidir ve yaşam boyu çiftleşir. Dişi bir eş seçtikten sonra, erkekler ve dişiler bitki örtüsünden yuvalar yapmak için birlikte çalışırlar. Erkek ve dişi, yazın 2-3 hafta sonra yumurtadan çıkan yumurtaları sırayla kuluçkaya yatırırlar.

Halk dilinde yörelere göre üveyik sözcüğünün anlamları;
Ekmeği lezzetli, sert buğday (Sinop, Samsun yöresi)
Bir çeşit buğday (Çorum yöresinde)

Ormanın en iyi biçimde işletilmesi ve değerlendirilmesi için uygulanacak kuralların tümü…

Amenajman,
Amenajman, ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması için ormancılık faaliyetlerinin (biyolojik, ekonomik, teknik ve sosyal) tümüne ve ormanlardan daha fazla nasıl verim alırız sorusuna yanıt arayan bilim dalı.

İlk orman amenajman planı, 1696 yılında İsviçre’de yapılmıştır.

 

Osmanlı İmparatorluğunda ormancılık 1857 yılında başlamıştır. Ormancılığı kurmaya çalışan Fransız ormancı M. Simon, Çanakkale civarındaki devlet ormanlarının haritasını ve amenajman planlarını yapmıştır.

Orman amenajmanının 1880 yılından sonra eğitim ve öğretim programlarında yer aldığı görülmüştür. 1917 yılında çıkarılan amenajman kanunu ve 1924 yılındaki amenajman mühendisi ünvanları bu gelişmenin sonucunda ortaya çıkmıştır.

1934 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesinde Orman Politikası ve Amenajman Enstitüsü kurulmuştur.
Orman Amenajmanı bilgisinin temeli Prof. Dr. Mahzar Diker tarafından atılmıştır. 1964 yılında ise Orman Amenajmanı Kürsüsü Ormancılık Politikası Kürsüsünden ayrılmıştır. 1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’ne bağlı Orman Amenajmanı Kürsüsü kurulmuştur.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı Orman Amenajmanı’ndan ayrılmıştır. Orman Amenajmanı Anabilim Dalı’nın bugünkü gelişimini başlatan Prof. Dr. İsmail Eraslan’dır.

Ülkemiz ormanlarının Amenajman Planları 1981 yılında yapılmış olup 1990 yılında sona ermiştir.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, “Tabiatı Koruma Alanı” kapsamına alınan bir orman ve körfez …

Kasatura,
Kasatura Körfezi,
Kasatura Ormanı,

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Tabiatı Koruma Alanı kapsamına alınan bir orman ve körfez.
Kasatura Körfezi, Milli Tabiatı Koruma Alanı ve Kavaklımeşe Korusu Milli Parkı.

Trakya’nın tek karaçam meşceresine sahip olan ve Vize Orman İşletme Müdürlüğü, Kıyıköy Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan Tabiatı Koruma Alanı tarihi ve tabiatın güzelliği ile ülkemizin cennet köşelerindendir. Bu tabiat ve milli parklarda piknik ve yürüyüş yapabiliyor.

Akdeniz foku’nun yaşamasına elverişli doğal özelliği, çeşitli hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı eşsiz bir tabiat köşesidir. Sahada Karaçam, Macar meşesi, sapsız meşe, saçlı meşe, doğu gürgeni, kara gürgen, dişbudak, kayın, akçaağaç, ıhlamur, kızılağaç sahadaki başlıca ağaç türleri ve karaca, yaban domuzu, kurt, çakal, sansar, tilki, porsuk, tavşan bulunmaktadır.

Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı (TKA) olarak 1988 yılında ilan edilmiştir.

Ağaç ya da fidan dikme …

Gars,
Osmanlıca gars.
Arapça, غرس ,
Ağaç dikme.
Ağaç ya da fidan dikme.
Ağaç fidanı dikmek.
Dikilmiş fidan.

Ağaç ya da bitkilerden köklendirme yoluyla yeni fidan elde edebiliriz.
Mesela Viburnum (Kartopu), Ficus elestica (kaucuk) Comus (Kızılcık), Corylus (Fındık), Sringa (Leylak), Ficus pumila (sarmaşık), Wisteria (Mor salkım) gibi bitkilerden köklendirme yapabiliriz. Bitkinin toprağa yakın dallarından birisini toprağın içine gömeriz. Bir süre sonra bitki, bu toprağa sokulan yerde köklenir. Daha sonra ana gövde tarafından köklü kısmı kesip, başka yere naklederek dikeriz.

Genel olarak fidanlar Kasım ve Nisan ayları arasında uykuda olurlar. Bu nedenle çıplak köklü fidanların dikim zamanı Kasım-Nisan aylarında olmalıdır. Ağaç ya da fidanların dikileceği yere nakli ve dikimi çok önemlidir. Dikim sırasında kökü koruyan toprak kütlesi dağıtılmadan dikilmelidir. Fidanın kökü, kıvrılıp, dönmemelidir. Güneşe ve rüzgara karşı korunmalıdır. Dikim esnasında köklerin toprak içinde hava boşluğu oluşturacak şekilde sığ dikilmemesi gerekir. Kökü uygun derinlikte dikilmelidir. Çok derin olmasıda olumsuz etki yapar. Köklerin 20 cm’ den uzun kısımları önceden kesilmelidir. Naylon, tüp ve bir kap içerisinde muhafaza edilen kökler mutlaka muhafazasından çıkarıldıktan sonra dikilmelidir. Havanın çok soğuk, buz, don olduğu zamanlarda fidan dikmeyiniz. Boyu uzun fidan ya da ağaçların rüzgarla sallanması önlenmelidir. Bunun için bir sırık, kazık ile bağlanarak direnci artırılmalıdır. Dikilen fidan veya ağacın etrafı ayakla basılarak sıkıştırılır. Daha sonra can suyu verilir. Korunması ve bakımı önemlidir. Her yaşta titizlikle muhafaza edilmelidir.