Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı…

Apsis,
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanına apsis denir.
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı.
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden düşey olanına ordinat denir.
Tam yerini belirlemek için tek başına birisi yeterli değildir. Apsis ve ordinata ihtiyaç vardır. Tümüne ise hepsine ise koordinat denir.

Ordinat,
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden dikey olanı.
Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da adlandırılır.

Bir eğrinin, birbirinin harmonik eşleniği olan iki kolunun kesim noktası …

Acnodal

Aknodal,
Fr. acnodal.
Eşlenik Nokta, (conjugate point).
Latince nodus, düğüm anlamındadır. Latinceden türetilmiştir.
Bir eğrinin, birbirinin harmonik eşleniği olan iki kolunun kesim noktasıdır.
Eşlenik Nokta da denilen geometri terimi.
Matematik terimi Aknodal nokta, bir eğrinin, birbirinin harmonik eşleniği olan iki kolunun kesim noktası. Bu noktanın koordinatları eğrinin denklemini sağlayan tek gerçek noktadır.