GSM üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan teknolojinin kısaltılmış yazılımı ….

GPRS
Radyo Paketi Genel Servisi.
(General Packet Radio Services)
Paket veri ağlarına kablosuz erişimi kolaylaştıran ve güçlendiren GSM (Global System for Mobile Communications – Mobil İletişim İçin Küresel Sistem) için yeni bir taşıyıcı hizmettir. Paketler GPRS gezgin istasyonlarından paket anahtarlamalı ağlara doğrudan yönlendirilir. Paket iletim yöntemiyle çalıştığı için veri aktarımı daha hızlı ve tepki süreleri çok daha azdır.

Kısaltmalar;
FM – Frequency Modulation
AM – Amplitude Modulation
IP – Internet Protocol
TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol
ISP – Internet Service Provider

VHF – Very High Frequency
UHF – Ultra High Frequency
LCD – Liquid-Crystal Display

MPEG – Moving Pictures Experts Group
MP3 – MPEG-1 Audio Layer 3
RAM – Random Access Memory
WAN – Wide Area Network
LAN – Local Area Network
3D – 3 Dimensional
3G – 3rd Generation

CD – Compact Disc
DVD – Digital Versatile/Video Disc
DVDR – Recordable DVD
DVDW – Rewriteable DVD
SMS – Short Messaging Service
MMS -Multimedia Messaging Service
IT – Information Technology
FAQ – Frequently Asked Questions
DSL – Digital Subscriber Line
IPO – Initial Public Offerings
FBI – Federal Bureau of Investigation
CIA – Central Intelligence Agency
S.W.A.T – Special Weapons and Tactics
GMC – General Motors Corporation
BMW – Bavarian Motor Works
HP- Hewlett-Packard

WWW – World Wide Web
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
URL – Uniform resource Locator
HTML – Hyper Text Markup Language
WAP – Wireless Application Protocol
PDF – Portable Document Format
MIDI – Musical Instruament Digital Interface

AMR – Adaptive Multi-Rate
USB – Universal Serial Bus
IQ – Intelligence Quotient
MSN – Micro Soft Network
CNN – Cable News Network
BBC – British Broadcasting Corporation
NBA – National Basketball Association

FIFA – in French, Federation Internationale de Football Association
FIFA – in English, International Federation of Association Football
UEFA – Union of European Football Association
NASA – National Aeronautics and Space Administration
OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries
UN – United Nations
LNB – Low Noise Block converter

Bir resim ya da desende, bazı nesne ve figür boyutlarının perspektif etkisiyle kısalması…

Rakursi,
Kısaltım,
Resimde perspektif demektir.

Doğadaki varlıklar, bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleri ile görünür. Bizden uzaklaştıkça küçülüyor ve renkleri de soluyar hissini verir. İşte gözümüzün bu görüş hissini resimde çizgi ve renk olarak göstermek işine perspektif diyoruz. Perspektif, çizgi perspektifi ve renk perspektifi diye ikiye ayrılır.

Yakın olan şekiller uzakta olanlardan daha büyük ve belirli gözükürler.

Kısaltım (Rakursi):
Resim sanatında ya da doğada kaçış çizgilerinin başlangıçları ile kaçış noktası arasının kısa olduğu görünüş. Tek bir figürün ya da nesnenin, derinlik duygusu verecek şekilde betimlenmesi anlamına gelen terim, derinlik dugusunu yanılsama yoluyla yaratması açısından bir perspektif türü olarak kabul edilir. Kısaltımda, betimlenen nesneye ya da figüre belli bir uzaklıktan ya da alışılmadık bir açıdan bakıldığında ortaya çıkan biçim bozmalar yumuşatılarak tuvale aktarılır. Örneğin; yatan bir kadının ayak ucundan bakıldığında, ayak parmakları ucunda dizleri, dizlerinin hemen üstünde de göğüs ve çenesi görülür.

Kısaltımı kullanan sanatçı, ayakları göründüğünden küçük, başı da o oranda büyük vererek biçim bozmaları yumuşatır. Sanat tarihinde kısaltımın en iyi bilinen örneği Mantegna’ nın Ölü İsa adlı kompozisyonudur.

Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak gibi giysi tadilatı yapan terzi …

Komandatura,
Komandatura tadilat anlamına gelmektedir.
Düzeltme terzisi.
Giysi Tadilatı,
Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak gibi giysi tadilatı yapan terzi .
Pantalon paçası kıvırma, pantalonun belini daraltma, belden alma, etek boyu kısaltma, ceket daraltma, giysileri bedene göre tadil eden kişi, terzi.
Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak, vb. elbise (giysi) tamiratı, tadilatı yapan terzi.