Geleneksel köy ev eşyasından esinlenerek yapılan mobilyalar için kullanılan sözcük …

Rüstik,
Rustik,
Fransızca rustique,
İngilizce rustic,
Latince rustique
Geleneksel köy ev eşyasından esinlenerek yapılan mobilyalar için kullanılan sözcük.
Köy hayatıyla ilgili, köy yaşayışını andıran.
Köy evi veya köy görünüşü veren, kırsal.
Kır ile ilgili. Kır hayatına dair.
Pencere üstlerine takılan ahşap korniş.
Rustak; Köy, karye. Çiftlik.
Rüstik; Duvarları, yarı yontulmuş veya taşın ilkel halini anımsatır biçimde yontulmuş taşlarla örülmüş (yapı).

İtalya’nın iç ve güney kesimlerinde konuşulan bir dil …

Osk,
Osk dili,
İtalya’nın iç ve güney kesimlerinde konuşulan bir dil.
Osk dili Latinceye benzer. Sözcük dağarcığı ve bir dizi ses değişimiyleLatinceden ayrılır.

Osk dili, Umbria ve Volsk dillerine yakındır. Latince ve Falisk diliyle uzaktan akrabadır. İtalik bir dildir. İtalya’nın iç ve güney kesimlerinde konuşulmuş. İtalya’nın güney kesimindeki dağlık bölgede oturan Samnitlerin anadili olduğu düşünülüyor. Osk dili zamanla yerini Latinceye bırakmış ve onunda tümüyle yok olmuş.

Osk diliyle ilgili bilgiler şöyledir; Kırsal kesimlerde ya da kolonilerde kullanılan Latin alfabesi, Yunan alfabesi ve Etrüsk alfabesinden türetilmiş bir yerel alfabe kullanılmış. 250 civarında yazıttan bu bilgilere ulaşılmış.

Geleneksel Moğol çadırı …

Ger,
Gher,
Yurt,
Geleneksel Moğol çadırı.
Moğol geleneksel çadırı, Ger.

Çadırın çatı direkleri ve duvarları yuvarlak biçimli ve karaçamdan yapılmış ahşap çerçeveye geçirilmiş beyaz dayanıklı su geçirmez, ulusal desenlerle süslenmiş örtü ile kaplıdır.

Dikmeler, sütunlar, çatı direkleri, her tarafı yuvarlak şekildedir. Bu beyaz renkli rahat çadırlar yaz aylarında serin ve kış aylarında sıcak olan su geçirmez türdendir.

Çadırın kalın kumaş bezleri arasına pamuk konarak izolasyon sağlanmıştır.

İran’ın Horasan’daki cüceler köyü …

Makhunik,
İran’da 1500 yıl önce kuruldu.

Cüceler köyü, Afganistan sınırından 75 km uzaklıkta, İran’ın Güney Khorasan (Horasan) Eyaletindedir.
Eyaletin Sarbisheh İlçesi’nin Merkezinde Doreh Kırsal Bölgesi’nde bir köydür.

2019 tarihinde köyde 700 kişi yaşamaktadır. Gaz lambası kullanılmaktadır. Evlerinde televizyon yok. Köy dağlarla kaplı bir bölgededir.

Makhunik Cüceler köyündeki evlerin boyutu “Yüzüklerin Efendisi” film serisindeki Hobbit Köyü’nü andırıyor. Makhunik’te 1500 yıl önce kurulduğu belirtilen köy, yaşayanların boylarının bir metreyi aşmaması nedeniyle ünlenmiş olup, cüceler köyü anılmaktadır.

Fotoğraflar Mina Amin tarafından sosyal medyadaki paylaşımından alınmıştır.

Yardımlaşarak iş yapma…

Kubaşık,
İmece.
Kobaşık,
Kubaşma,
Kubaşuk,
Ortak,
İmeci,
İlmeci,
Emeç,
Eğrat,
Höbül,

Yardımlaşarak iş yapma…
Ortaklaşarak, yardımlaşarak iş yapma, imece.
İmece, kırsal topluluklarda halkın ortak veya özel işlerini belli bir düzende, işbirliği içinde yapmasıdır.
Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma biçimi olarak da tanımlanır.
Anadolu’da imece, emeç, höbül, kubaşık gibi isimler de verilmektedir.
Ortak işlerde ise ya köylü tarafından iş gücü karşılanır ya da salma usulüyle para toplanır.

Salma, köydeki tüm hane halkından belirli bir miktarda para toplanmasıdır.

Kırsal alandaki iş çokluğu ve iş gücü azlığı insanları beraber hareket etmeye itmiş, toplu iş yapma bilinci imece kültürünü ortaya çıkarmıştır. Hemen her yörede var olan imecede, özel işler karşılıklı olarak yapılır.
İmece usulü ile kanalizasyon yapımı, meraların ve köy fırının temizlenmesi, okul ve cami yapımı, okulun yakacak ihtiyacının karşılanması gibi köyün ortak işleri yanında ekin harmanı, pancar çapası, kış hazırlıkları, düğün ve cenaze gibi özel işler de yapılmaktadır. İşin durumuna göre imeceye katılan kişi sayısı değişebilir. Eğer imece bir kişi için yapılırsa ev sahipleri imeceye katılanlara yemek verir. İmece sırasında iş türküleri, maniler söylenir, atışmalar yapılır. İş türküleri imecede bir yandan insanları eğlendirirken diğer yandan işe tempo kazandırır ve işin çabuk yapılmasını sağlar. Geçmişten günümüze insanların tek başlarına üstesinden gelemedikleri işlerin yapımında imeceler her zaman kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Kırsalda dar bir alanda da olsa varlığını sürdüren imece geleneğinin yerini günümüzde kentlerde sivil toplum kuruluşları almaya başlamıştır.

Ayrıca imecenin diğer anlamları şöyledir;
Yayla ve bağ komşusu.
Bir çobanın baktığı, birbirine katılmış birkaç sürüye de kubaşık denir.

Çoban şiiri …

Bükolik,
Eglog (églogue)
İng. Eclogue,
Bir çoban şiiri (pastoral) türüdür. Eglog genellikle diyalog.
Bu şiir türüne bükolik şiir (poésie bucolique) de denir.
Çoban şiiri.
Kır ya da çoban şiiri.
Çayırların monologu ya da çobanlar arasında bir diyalog biçiminde pastoral, kırsal bir şiir.
Çobanlar arasında konuşma şeklinde bir şiir türü, pastoral şiir türü.

Pastoral bir şekil olan eklog, ilk kez Theocritus’un idillerinde göründü.
Rönesans döneminde Dante, Petrarch ve Boccaccio tarafından canlandırıldı. Edmund Spenser’ın 12 eglog’sundan oluşan Shepheardes Calender, İngilizce’deki ilk seçkin pastoral şiirdir. O günden bu yana, eklog ve pastoral arasında ayrım yapılmış, eclogue sadece diyaloga ya da yalnızlığa atıfta bulunarak kırsal ya da pastoral bir hayatın kısa bir betimleyici şiiri oluşturuyor.

1 2