Akarsularda çamaşır yıkarken kullanılan yassı taş …

Kesitaşı,
Keysi taşı,
Çamaşır taşı,
Akarsularda çamaşır yıkarken kullanılan yassı taş …

Halk dilinde, dere kenarları veya çeşme başlarında çamaşırların üzerine konup tokmakla dövüldüğü büyük yassı taş. Çamaşırların dövüldüğü bu tokmak, tokaç olarak bilinir.
Çamaşır yıkarken kullanılan yassı taş.
Akarsularda yıkanan çamaşırların üzerinde tokmakla dövüldüğü yassı taş.