Yakup Peygamber’in ilk karısı …

Liya,
Leah, Leya, Liya.
Yakup Peygamber’in ilk karısı Leya (Liya, Leah).
Yakup Peygamber’in ikinci karısı ilk karısının en küçük kız kardeşi, baldızı Rahel (Rahil, Rachel).
Yakup Peygamber’in ayrıca karılarından başka Belhe ve Zülfa adında iki de cariyesi vardı.

Yakub (İbranice Saffetullah),
Jacob (Yakup),
Kenan diyarında, Filistin, Suriye’nin bir kısmı, Beyrut ve Fenike denilen Sayda, Sur bölgelerinde yaşayan arap halkına gönderilen peygamberdir. Şam’da ya da Medyen’de doğduğu sanılan Yakup (İsrail) Peygamberin annesi Rebeka, babası İshak’dır. On iki oğlu vardı.

Yakub peygamber Harran’da bulunan dayısı Lavan’ın büyük kızı Leya ile evlendi. Bu evlilikten Rabil, Şemun, Lavi, Yehuda, İsahar ve Zablun adlı oğulları ile Dinar isimli kızı doğdu. Yedi sene sonra yine dayısı Lavan’ın en küçük kızı Rahil ile evlendi. Bu karısından da Bünyamin (Yakub Peygamberin en küçük oğlu) ve Yusuf adlı iki oğlu oldu. Ayrıca Yakup peygamberin Belhe ve Zülfa adlı iki cariyesi de vardı. Belhe adlı cariyeden Dan ve Neftale, Zülfa adlı cariyesinden de Cad ve Aşir adlı oğulları doğdu. Böylece toplam on iki oğlu oldu. Oğullarının torunlarına Beni İsrail (İsrailoğulları) denilmiştir. Sonradan Yahudi adı verilmiştir.

Filistin’in güneybatısında, Akdeniz sahilinden 4 km. içeride bulunan en büyük şehri …

Gazze,
Arapça, غزة, Gazza,
İbranice, עזה, Azza,
Kenan,
İbranice dilinde güçlü anlamına gelen Gazze’dir. Arapçaya, Fransızca güçlü yer, İngilizce güçlü kale anlamına gelen İbranice Gazza sözcüğüdür.

Antik Mısırlılar bu şehre değerli şehir anlamına gelen Ghazzat demişler. Filistin’in güneybatısında bulunan, Gazze Şeridi’nin en büyük şehri. Akdeniz sahilinden 4 km içeride kurulmuştur. Dünya’nın en eski, 5000 yıllık tarihi şehir, Gazze’nin nüfusu 450.000 (2018).
Kuzey Afrika ve Levant arasındaki Via Maris denilen ticaret rotası üzerinde yer aldığı için tarihinin büyük bir bölümünde Güney Filistin’in değerli bir antreposu ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolu üzerinde önemli bir mola yeri olarak işlev gördü.

Yahudilerin Tanrı’ya verdikleri ad…

Yehova,
Yehova veya Tetragrammaton,
Yahudi ilahı demektir.
Tevrat’ a göre yazılması ve okunması yasaktır.
Musevilerin Allah’ a verdikleri isim.

Dünyayı 6 günde yapıp 7. günde dinlendiğine inanılan, yahudilerin tanrısı. Bu sebeple cumartesi günleri hiç bir yahudi çalışmaz, ellerini kollarını kıpırdatmazlar.

Yahudilerin ve Yehova’nın Şahitleri’nin tanrıya hitap ettiklerinde kullandıkları isimdir.

Kelime anlamı olarak bu ifadenin iki anlamı vardır:
Herşeyi yaratan O’dur. Ne olması gerekiyorsa o olur.

Yahudi olma durumu, Musevilik.
Yahudi dini, Musevilik.
Musevilik ya da Yahudilik, Arapça yahudi, Yehud kavmi ve dini demektir.

Tanah, İbrani Kutsal Kitabı ve yorumunu anlatır.
Musevilik, kurucusu Musa’ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani ve İsrail terimleriyle de Musevilik kastedilir. Museviliğin tek Tanrıcılığın saf bir şekli olduğu söylenmekle beraber O, yalnız başına ne bir mezhep ne bir ırk, ne de modern bir millettir.

İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda yaşayan bir kavime gönderildiğine inanılan bir peygamber …

Lut,
Arapça: لوط,
İbranice: לוט,
Lut Peygamber,

Bugünkü İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda yaşayan bir kavim olan Lut kavmine gönderildiğine inanılan peygamber. İbrahim’in akrabasıdır.
Lut, İbrahim’le birlikte Mısır’a oradan da Kenan diyarına dönmüş.

İbrahim ile Lut’un çok miktarda koyun ve sığır sürüleri bulunmaktaydı. Ancak bölgede az sayıda su kuyusu bulunması nedeniyle adamları arasında tartışmalar çıkınca Lut amcasından ayrılarak verimli olan Sodom ve Gomora kenti yakınlarına yerleşti. Hz. İbrahim’in peygamberliğini ilk kabul eden kişi olduğuna inanılır.

Tevrat’a göre Sodom halkı günahkar olup, orada her türlü ahlaksızlık, özellikle de eş cinsel sapıklık yaygındır. Kendisine itaat etmeyen ve eş cinsel olarak yaşamayı adet edinmiş olan Sodom ve Gomorrah halkına gelmiştir. Bu kavim çok azgın ve erkeklerle cinsel münasebeti adet haline getirerek livata fiilini işliyordu. Sodom ve Gomora şehirlerini cezalandırmakla melekler görevlendirilir. Melekler Lut’a şehrin harap edileceğini, bu nedenle aile fertlerini alıp burayı terk etmesini bildirdiler. Melekler tarafından karısı ve iki kızıyla birlikte şehrin dışına bırakırlar ve arkalarına bakmadan dağa kaçmaları tembih edilir. Lut kısa sürede dağa varmanın zor olduğunu belirterek yakındaki Tsoar adındaki küçük şehre gider.

Arkalarından Sodom ve Gomore’ye göklerden kükürt ve ateş yağdırılarak her iki şehirde yaşayan tüm canlılarla birlikte yok edilir. Bu sırada Lut’un karısı meleklerin uyarısına rağmen kaçarken geriye baktığı için tuz direğine dönüşür. Hanımı da helak olanlar arasındadır. Yağmur gibi yağan taşların altında kaldılar. Güneş tamamen doğduğunda, bir tek müşrik kalmamıştı. Aynı şekilde Gomorro şehiri de yerle bir olmuştu. Daha sonra, her taraftan kaynar sular fışkırarak, yurdun her tarafı göl olmuştu. Bugün o şehrin yerindeki göl, Lut gölü adıyla anılmaktadır.

Tanah ve Eski Ahit’in ilk beş kitabını oluşturan Tevrat’ın birinci kitabı Tekvin-Yaradılış’a göre Lut, iki kızıyla birlikte Tsoar kentinde kalmamış. Oraya yakın bir dağda bulunan mağaraya yerleşmiş. Yahudi inanışına göre Lut’ un kızları soyunu devam ettirmek için babalarına şarap içirerek sarhoş ettikleri ve kendinde olmayan babalarıyla ilişkiye girdikleri, bu ilişkiden hamile kalan büyük kızının Moab adında bir erkek çocuğu doğurduğu, hamile kalan küçük kızının da Ammon adında bir erkek çocuğu doğurduğu belirtilmektedir.

Lut Peygamber daha sonra, kızları ve müminleri ile beraber, Şam diyarına amcası Hz. İbrahim’in yanına gitmiştir. Kavminin yok olmasından sonra, yedi yıl daha Şam’da kalmış ve 80 yaşında (başka bir rivayete göre 142 yaşında) vefat etmiştir.

Fenike mitolojisinde en büyük tanrı …

fenike-1
El,
Fenike mitolojinde en büyük tanrısı, tanrıların babası.
El’ in karısı olan deniz tanrıçası Aşera tanrıların anasıydı.
Eşmun – Eshmun, (fenike mitolojisinde bitkiler ve şifa tanrısı).
Haddad,
İştar,
Milkat, Tanrıçalar,
Mot, Ölüm tanrısı,
Şadrapa,
Tammuz,
Tanit,

Fenikeliler, Rumca, Phoinike. doğu ırklarında fenikelilere Kenaniler denmiştir. Ama esas Yunan tarihçi Heredot ilk önce Fenikeliler adını kullanmıştır. Antik çağda yaşamış Sami ırkından Akdenizli bir kavimdir.